Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

5,5 miljarder till försvaret

I dag presenterade regeringen nya förslag för att väsentligt stärka Sveriges försvarsförmåga. Regeringen vill öka försvarsanslagen både under kommande mandatperiod och på sikt. Den stegvisa ökningen innebär att anslagen år 2024 kommer vara drygt 5,5 miljarder kronor högre på årsbasis jämfört med tidigare beräknade anslag. Både förbandsverksamhet och materiel föreslås få ökade anslag, med fokus på Östersjön och Gotland.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ökning av sökande till lärarutbildningen

Ny statistik från Universitets- och Högskolerådet visar att antalet förstahandssökande till lärarutbildningar ökar för tredje året i rad.
- Det har börjat vända för läraryrket. Det är ytterst välkommet och strategiskt viktigt för Sverige, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Sverige kräver bättre grisvälfärd i hela EU

Sverige har under många år drivit på för ett starkare djurskydd i hela EU. Nu skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson ett brev till kommissionär Tonio Borg för att EU-kommissionen ska se till att alla länder följer direktivet om skydd av grisar, och speciellt reglerna för svanskupering av grisar.

Vinnova blir ansvarig myndighet för stöd till inkubation

I dag beslutade regeringen att Vinnova ska vara ansvarig myndighet för det statliga stödet till inkubation i framtiden. Beslutet innebär att Vinnova ska genomföra långsiktiga insatser med målsättningen att öka antalet nya och kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige. Tillsammans med Almi ska Vinnova vidareutveckla det statliga stödet på området.

Alla notiser
Regeringens politik
Sverige ska vara ett bra land att leva i. Ett Sverige med full sysselsättning, god miljö och en gemensam välfärd med hög kvalitet på skola, vård och omsorg. Ett Sverige som präglas av sammanhållning, trygghet och med möjlighet för var och en att forma sin egen vardag.
Situationen i Ukraina
Regeringens samlade information med anledning av situationen Ukraina.
EP-valet 2014

Europaparlamentsvalet 2014


Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Regeringen genomför ett antal insatser för att öka valdeltagandet, med särskilt fokus på de grupper som röstar i lägst utsträckning.
Regeringen har fattat beslut om nationell transportplan 2014-2025. Vad händer i ditt län? Läs om detta, och ta del av beslutet i sin helhet: