Statsminister Stefan Löfven träffade Angela Merkel i Berlin. Foto: Bundesregierung/Steffen Kugler Statsminister Stefan Löfven träffade Angela Merkel i Berlin. Foto: Bundesregierung/Kugler

Jobben i fokus på toppmöte mellan Merkel och Löfven

Stefan Löfven besökte igår Berlin för ett enskilt möte med tyska förbundskanslern Angela Merkel. Besöket är Löfvens första besök i Berlin sen han tillträdde som statsminister. På agendan för mötet stod bland annat jobben och den ekonomiska utvecklingen i EU, situationen i Ukraina och migration.

Framtidens utmaningar på arbetsmarknaden

Ministern för strategi- och framtidsfrågor Kristina Persson har tillsatt en arbetsgrupp för att definiera problem och möjligheter samt komma med förslag på lösningar på framtidens utmaningar på arbetsmarknaden. Gruppen leds av Kommunals ordförande Annelie Nordström och ekonomen Klas Eklund.

Kvarlevor ska återlämnas

Regeringen har i dag fattat beslut om att återlämna mänskliga kvarlevor från Karolinska institutet till Nya Zeeland och Franska Polynesien.
- Uppgiften för akademin och politiken är inte att gömma obekväma delar av vår historia, utan att se till att de aldrig någonsin upprepas. Det är viktigt att kvarlevorna nu når rätt mottagare som kommer att hantera dem värdigt, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Gruppbild på Innovationsrådet Innovationsrådet träffades på Harpsund idag. Från vänster: Jane Walerud, Mikael Damberg, Carola Öberg, Ola Asplund, Åsa Romson, Darja Isaksson, Stefan Löfven, Mengmeng Du, Pam Fredman, Helene Hellmark Knutsson och Charles Edquist. Foto: Martina Huber

Innovationsrådet ska stärka Sveriges konkurrenskraft

Innovationsrådets uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet som består av fem ministrar och tio ledamöter från näringslivet och akademin. I dag har Innovationsrådet sitt första möte på Harpsund. På dagordningen står det statliga riskkapitalet.
- Riskkapitalet är i dag är uppdelat på för många aktörer och det är väldigt viktigt att det kommer in i rätt skede i utvecklingen av nya innovationer och företag, säger statsminister Stefan Löfven.

Alla notiser
Regeringens politik
Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen
i riksdagen den 3 oktober 2014.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer