Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen vidtar åtgärder för ökad materialåtervinning

Genom att förtydliga ansvaret för insamlingen av avfall, öka tillsynen och höja målen vill regeringen öka materialåtervinningen och förenkla för konsumenterna. Det är innebörden i paketet för hållbara kretslopp som regeringen i dag tagit beslut om. I paketet ingår beslut på flera områden: förpackningar och returpapper, elavfall och textilier.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Nya förslag för skärpta straff

I dag presenterade Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund nya förslag för att skärpa straffen och begränsa villkorlig frigivning, samt ytterligare åtgärder mot våld i nära relationer och sexualbrott.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredning föreslår en reformerad reglering för svenska tjänstepensionsinstitut

Vid en webbsänd pressträff i dag presenterade utredare Tord Gransbo Tjänstepensionsföretagsutredningens slutbetänkande. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut.

Förslag om mer trygghet för Sveriges äldre

Under ett besök i Borås i dag presenterar Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund flera förslag för att ytterligare förbättra äldreomsorgen. Det handlar bland annat om en äldreboendegaranti, mer utbildning för äldreomsorgens personal, en nationell demensplan och ökat självbestämmande för människor på äldre dagar.

Alla notiser
Regeringens politik
Sverige ska vara ett bra land att leva i. Ett Sverige med full sysselsättning, god miljö och en gemensam välfärd med hög kvalitet på skola, vård och omsorg. Ett Sverige som präglas av sammanhållning, trygghet och med möjlighet för var och en att forma sin egen vardag.
Större frågor i EU-arbetet 2014

Större frågor i EU-arbetet 2014


Regeringens målsättningar i årets EU-arbete.
Situationen i Ukraina
Regeringens samlade information med anledning av situationen Ukraina.
Regeringen har fattat beslut om nationell transportplan 2014-2025. Vad händer i ditt län? Läs om detta, och ta del av beslutet i sin helhet:
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer