Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Kommundialoger om unga i jobb inleds

Att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Det är av central betydelse för ett samhälle att unga kan etablera sig på arbetsmarknaden och därmed kan bidra och växa till självständiga individer och samhällsmedborgare. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inleder nu samtal med Sveriges alla kommuner för att tillsammans hitta sätt att minska ungdomsarbetslösheten.

Sverige öppnar generalkonsulat i New York

Sverige kommer öppna ett generalkonsulat i New York. I och med det förstärks Sveriges diplomatiska närvaro i en av världens viktigaste städer. Generalkonsulatet kommer stärka varumärket Sverige genom att bidra till fördjupat kulturellt, ekonomiskt och folkligt utbyte mellan Sverige och USA.

Foto på Stefan Löfven och Ban Ki-moon Stefan Löfven träffade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i FN för att medverka i generalförsamlingens högnivåmöte. Foto: Amanda Voisard/FN

Regeringen firar barnkonventionen 25 år

I dag fyller FN:s barnkonvention 25 år. Statsminister Stefan Löfven och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér är på plats i FN i New York och deltar i firandet. Regeringen satsar på att stärka barnets rättigheter och har påbörjat arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Dan Eliasson utsedd till ny rikspolischef

Regeringen har i dag utsett Dan Eliasson till ny rikspolischef. Till ny chef för nationella operativa avdelningen utsågs Mats Löfving och till ny chef för avdelningen för särskilda utredningar utsågs Ebba Sverne Arvill. Inrikesminister Anders Ygeman presenterade de nya cheferna vid en pressträff i dag.

Sexualbrottsutredningen ombildas till en parlamentarisk kommitté

Regeringen har beslutat att 2014 års sexualbrottsutredning ska ombildas till en parlamentariskt sammansatt kommitté.
- Utformningen och tillämpningen av sexualbrottslagstiftningen har engagerat många människor och uppmärksammats i den samhällspolitiska debatten. Regeringen anser därför att det är angeläget att utredningens arbete har en stark förankring i riksdagens partier, säger justitieminister Morgan Johansson.

Alla notiser
Regeringens politik
Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen
i riksdagen den 3 oktober 2014.
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer