Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

 • Statsminister Stefan Löfven i överläggningar med Indiens premiärminister Narendra Modi

  Statsminister Stefan Löfven och Indiens premiärminister Narenda Modi.
  Statsminister Stefan Löfven tillsammans med Indiens premiärminister Narenda Modi. Foto: Regeringskansliet

  I dag öppnades den stora industrimässan Make In India i Mumbai av premiärminister Narendra Modi. Statsminister Stefan Löfven var inbjuden för att inviga den svenska paviljongen på mässan och utveckla de svensk-indiska relationerna.

 • Nu satsar regeringen på höjda lärarlöner

  Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson
  Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  För att vända kunskapsresultaten i skolan har regeringen fattat beslut om att investera tre miljarder kronor på årsbasis till höjda löner för lärare och vissa andra personalkategorier. Lärarlönelyftet innebär ett genomsnittligt lönepåslag på mellan 2 500 och 3 500 kronor i månaden för omkring 60 000 lärare.

 • Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

  Regeringen har tidigare aviserat en tillfällig lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget, som syftar till att anpassa de svenska asylreglerna till EU:s miniminivå, skickas nu på remiss.

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och utbildningsminister Gustav Fridolin.
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och utbildningsminister Gustav Fridolin presenterade ett nytt snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare vid en pressträff på Stockholms universitet. Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Nytt snabbspår för lärare och förskollärare presenterat

Nu lanserar arbetsmarknadens parter tillsammans med berörda myndigheter ett snabbspår för nyanlända lärare. Snabbspåret innebär att personen tidigt kan komma ut på en skola och förskola via praktik och anställning. Snabbspåret presenterades av Ylva Johansson, Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson vid en pressträff på Stockholms universitet.

Foto: Folio Bildbyrå AB

ANDT-strategi ska bidra till mer jämlik hälsa

Regeringen har beslutat om en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) för perioden 2016–2020. I strategin tar regeringen nya steg för att öka engagemanget och aktiviteten inom området och för att bidra till målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Foto: Folio, Martina Huber/Regeringskansliet

Sverige tillsammans fortsätter med regionala konferenser om nyanländas etablering

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att arrangera regionala konferenser över hela landet under början av 2016. Alla kommuner och landsting bjuds in med syftet att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Även Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Boverket, Socialstyrelsen och IVO - Inspektionen för vård och omsorg - medverkar på konferenserna.

Foto: ABB

Smart industri

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och har stor betydelse för vårt välstånd och gemensamma välfärd. Regeringen har tagit fram en nyindustraliseringsstrategi som ska bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder en attraktiv arbetsplats.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Så ska regeringen förbättra de nyanländas etablering

Regeringen ökar kraftigt resurserna till Svenska för invandrare, yrkesutbildning och validering av utländska examina för att nyanländas utbildning snabbare ska komma till användning på arbetsmarknaden.

Foto på nyanlända flyktingar
Det pågår ett intensivt arbete för att hitta lösningar på de stora utmaningar som finns med flyktingsituationen i Sverige. Foto: Niklas Luks/TT

Regeringens arbete med flyktingsituationen

Sverige har i den svåraste flyktingsituationen sedan andra världskriget tagit ett större ansvar än något annat land i västvärlden. Fler människor än någonsin tidigare söker asyl i Sverige. Regeringskansliet och andra myndigheter arbetar intensivt med att öka kapaciteten i mottagandet och etableringen av nyanlända samt lösa de stora utmaningar som finns. Men inget land klarar denna utmaning ensamt. Därför driver regeringen på för ett gemensamt ansvarstagande mellan länderna i EU.

Stefan Löfven och Åsa Regnér.
Regeringens jämställdhetspolitik bygger på det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Foto:Sören Andersson

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet står i centrum, både i det nationella och internationella arbetet. Ta del av vad regeringen gör för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Illustration: Regeringskansliet

Propositionsförteckningen våren 2016

Propositioner avsedda att avlämnas från mitten av januari 2016 under återstoden av riksmötet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 21279 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida