Statsministern hälsar i Stora Synagogan på Livia Fränkel, överlevande och en av talarna. USA:s ambassadör Mark Brzezinski i mitten. Statsministern hälsar på Livia Fränkel, överlevande och en av talarna i Stora Synagogan. USA:s ambassadör Mark Brzezinski i mitten. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Stor utbildningsinsats mot rasism

Den 27 januari var Förintelsens minnesdag. För att motverka antisemitism, rasism och intolerans kommer regeringen att ge myndigheten Forum för levande historia i uppdrag att under perioden 2015-2017 genomföra utbildningsinsatsen "Detta behöver vi förstå".

Statsminister Stefan Löfven deltog i minnesceremonin på Raoul Wallenbergs torg och i Stora Synagogan i Stockholm.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog i minnesceremonin för 70-årsdagen av förintelselägret Auschwitz befrielse i Polen.

Extra EU-utrikesministermöte om Ukraina

Torsdag den 29 januari hålls ett extrainkallat möte mellan EU:s utrikesministrar för att diskutera den senaste utvecklingen i östra Ukraina. Sverige representeras av utrikesrådet för politiska frågor Torbjörn Sohlström.

Biståndsministern i Berlin. Foto: Gabriel Liljenström/Regeringskansliet

Fortsatt stort stöd till vaccinationsprogram

Sverige kommer att ge 1,5 miljarder kronor under perioden 2016-2020 för att förbättra barns hälsa och livsförutsättningar i världen. Det meddelade biståndsminister Isabella Lövin i samband med en stor vaccinationskonferens i Berlin den 26-27 januari. Beslutet gör Sverige till den tredje största givaren per capita i världen.

FN:s fredsbevarande verksamhet kan bli effektivare

Den 26 januari överlämnade utrikesminister Margot Wallström en rapport med förslag hur FN:s fredsbevarande operationer kan förbättras till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Rapporten lanserades offentligt den 27 januari.

Strategisk fond ska främja privata investeringar i EU

Den Europeiska fonden för strategiska investeringar var en av dagordningspunkterna som stod på agendan då EU:s finansministrar träffades i Bryssel den 27 januari. Sverige representerades av finansminister Magdalena Andersson.

Alla notiser
Regeringens politik
Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen
i riksdagen den 3 oktober 2014.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer