Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Investeringsfrämjande åtgärder diskuteras på toppmötet

Kommissionens föreslagna investeringsplan för att främja jobb, tillväxt och konkurrenskraft är den huvudsakliga diskussionspunkten då EU:s stats- och regeringschefer träffas i Bryssel den 18-19 december. De kommer även att diskutera situationen i östra partnerskapet. Sverige representeras av statsminister Stefan Löfven.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Förbifart Stockholm återupptas

Vid dagens pressträff om Förbifart Stockholm meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson och infrastrukturminister Anna Johansson att frysningen av projektet hävs. Projektet återupptas den 1 januari 2015.

I samband med att projektet återupptas avser regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att se över möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken i anslutning till förbifartens sträckning. Regeringen avser också att ge utredaren för Sverigeförhandlingen i uppdrag att se över möjligheterna för ytterligare tunnelbanelinjer i syd-nordlig riktning. Primärt sträckan Liljeholmen, Kungsholmen och Norrmalm men med möjlig fortsättning norrut. Sträckan är angelägen för att avlasta T-centralen och på så vis skapa ett bättre flöde i kollektivtrafiken.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Foto på regeringen efter överläggningar på Harpsund. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringen sammanträdde på Harpsund

Den 15 december sammanträdde regeringen på Harpsund. I samband med detta höll statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson, klimat- och miljöminister Åsa Romson och utbildningsminister Gustav Fridolin en pressträff.

Alla notiser
Regeringens politik
Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen
i riksdagen den 3 oktober 2014.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
Större frågor i EU-arbetet 2014

Större frågor i EU-arbetet


Målsättningar i EU-arbetet.
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer