Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Budgetsatsningar för en modern välfärdsstat

Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, utökad bemanning inom äldreomsorgen och investeringar i förlossningsvården är satsningar inom Socialdepartementets områden som ingår i den ekonomiska vårpropositionen. Förslagen bidrar till ett mer jämställt samhälle, en modern välfärd och till regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna på en generation. Reformerna är ett resultat av en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Stefan Löfven träffade bland andra FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson i New York. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Stefan Löfven besöker New York och Washington

Statsminister Stefan Löfven besöker USA mellan den 29 och 31 mars. Besöket inleds i New York med fokus på frågor om anständiga arbetsvillkor i arbetet med de globala hållbarhets- och utvecklingsmålen. I Washington träffar statsministern bland andra USA:s vicepresident Joseph Biden samt håller ett anförande på tankesmedjan Brookings Institution om globaliseringens utmaningar och möjligheter.

Anna Middelman och Ylva Johansson med betänkandet i handen. I bakgrunden tavlor av tidigare arbetsmarknadsministrar. Särskilde utredaren Anna Middelman överlämnade sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Regeringskansliet

Entreprenörsansvar och bättre information om kollektivavtal vid utstationering

Utredningen om nya utstationeringsregler har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Betänkandet innehåller förslag på hur tillämpningsdirektivet till EU:s utstationeringsdirektiv ska genomföras i svensk rätt. Tillämpningsdirektivet innehåller åtgärder som ska möjliggöra att utstationerade arbetstagares rättigheter bättre kan skyddas samtidigt som onödiga hinder för friheten att tillhandahålla tjänster undanröjs.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredningen Service i glesbygd har överlämnats till landsbygdsministern

Idag överlämnade den särskilde utredaren Catharina Håkansson Boman slutbetänkandet Service i glesbygd till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utredningen föreslår bland annat nya stöd till kommersiell service i särskilt utsatta och sårbara glesbygder.

Alla notiser
Regeringens politik
Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen
i riksdagen den 3 oktober 2014.

Vårbudget 2015


Den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten lämnas till riksdagen den 15 april.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer