Vigsel på ambassad

Uppdaterad

Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter, se vilka nedan.

Om du vill gifta dig på en svensk ambassad, tänk då på att:

  • Kontakta ambassaden i god tid för att reservera en tid för vigseln.
  • Du kan ta din makes efternamn när som helst under äktenskapet. Om du vill att det ska börja gälla direkt vid vigseln måste det anmälas senast samma dag på Skatteverkets blankett SKV 7502.
  • Hindersprövning ska ske inom fyra månader före vigseln.
  • Parterna måste själva anmäla vigseln till Skatteverket i Sverige.

För vigsel vid svenska kyrkan i utlandet se Svenska Kyrkan i utlandet SKUT:s webbplats.

SKUT, Svenska Kyrkan i utlandet

Ambassader med vigselrätt

Sveriges ambassad i Abuja (Nigeria)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Addis Abeba (Etiopien)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Ankara (Turkiet)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Bangkok (Thailand)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Thailand. En förutsättning är att åtminstone en av parterna är såväl svensk medborgare som bosatt i regionen Asien/Oceanien.

Sveriges ambassad i Brasilia (Brasilien)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Brasilien.

Sveriges ambassad i Dar es Salaam (Tanzania)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat. Även mellan svensk medborgare och medborgare i Tanzania.

Sveriges ambassad i Hanoi (Vietnam)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Harare (Zimbabwe)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Zimbabwe.

Sveriges ambassad i Kairo (Egypten)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Lissabon (Portugal)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Portugal under
förutsättning att åtminstone en av parterna är svensk medborgare och bosatt i Portugal.

Sveriges ambassad i Madrid (Spanien)

Vigsel mellan svenska medborgare varvid åtminstone en av parterna ska vara bosatt i Spanien.

Sveriges ambassad i Maputo (Moçambique)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Nairobi (Kenya)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Kenya.

Sveriges ambassad i Paris (Frankrike)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Peking (Kina)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Rabat (Marocko)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Marocko.

Sveriges ambassad i Riyadh (Saudiarabien)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Seoul (Republiken Korea - Sydkorea)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Tel Aviv (Israel)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Tokyo (Japan)

Vigsel mellan svenska medborgare.