Moçambique - avrådan

Med anledning av de följdverkningar och skador på infrastrukturen som har orsakats av den tropiska cyklonen Idai i delar av Moçambique har UD beslutat om att ändra avrådan för landet. Följande avrådan gäller:

Med anledning av de följdverkningar och skador på infrastrukturen som har orsakats av den tropiska cyklonen Idai avråder UD från icke nödvändiga resor till provinserna Sofala och Manica i Moçambique.

Vidare avråder UD, med anledning av säkerhetsläget, sedan tidigare från icke nödvändiga resor till provinsen Cabo Delgado i norra Moçambique.

Avrådan ändrades senast den 21 mars 2019. Avrådan gäller tills vidare.

Reseinformation från svenska ambassaden i Moҫambique