Iran - avrådan

Publicerad

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 18 februari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Iran. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till provinsen Sistan-Baluchistan och till Irans gränsområden mot Afghanistan och Irak.

Avrådan gäller tills vidare.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 7 augusti 2012.

Reseinformation från ambassaden i Teheran