Etiopien – avrådan

Publicerad

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor inom 10 km från Etiopiens gränsområden mot Eritrea, Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland). Undantaget är huvudvägen mellan städerna Axum och Adigrat.

För gränsområdena mot Sudan och Kenya avråder UD från alla resor utanför huvudvägar och städer som ligger inom 10 km från gränsen.

UD avråder även från alla resor till Somaliregionen i Etiopien, samt från icke-nödvändiga resor till de delar av regionen Gambella som inte redan omfattas av avrådan från Etiopiens gränsområden.


Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 mars 2010. Avrådan gäller tills vidare.