Palestina

Palestina omfattar Västbanken, östra Jerusalem och Gaza. Sverige har haft ett honorärkonsulat i Jerusalem sedan 1903. Det övergick 1991 till ett generalkonsulat med utsänd diplomatisk personal som ansvarar för Sveriges officiella kontakter med den palestinska myndigheten.

I EU:s rådslutsatser, som antogs under det svenska ordförandeskapet i EU i december 2009, klargjorde EU att man ska erkänna en palestinsk stat "när så är lämpligt". Den 29 november 2012 antog FN:s generalförsamling, med klar majoritet, en resolution om Palestinas ställning i FN som permanent observatörsstat. Den 30 oktober 2014 blev Sverige den 135:e staten i världen att erkänna Staten Palestina. Mer information om regeringens beslut att erkänna Staten Palestina hittar du i artikeln  Därför erkänner Sverige i dag staten Palestina (se "Genvägar").

Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina är omfattande och har pågått sedan 1990-talet med målsättningen att Palestina ska bli en självständig, livskraftig, sammanhängande och demokratisk stat som lever sida vid sida med Israel i fred och säkerhet med 1967 års gränser som utgångspunkt. Mer information om det bilaterala utvecklingssamarbetets utformning finns biståndsstrategn för Palestina (se "Genvägar"). Sverige är sedan länge en av de största givarna av kärnstöd till FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar (UNRWA) som ger stöd till ungefär 5,3 miljoner registrerade flyktingar i Jordanien, Libanon, Syrien, Gaza och Västbanken.

EU är en av de största biståndsgivarna till palestinierna och har en synlig roll även genom EU POL COPPS, EU:s rådgivande insats till stöd för den palestinska civilpolisens reformering och uppbyggnad samt stöd till rättsväsendet.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Handel med Israel och Palestina

UD får många frågor om EU:s och Sveriges handel och handelsavtal med Israel och Palestina, liksom om produkter från israeliska bosättningar. Här har vi samlat svar på de vanligaste.

Innehåll om Palestina

Prenumerera

Totalt 66 träffar.