Moldavien

Sveriges bilaterala förbindelser med Moldavien är goda och besöksutbytet har under senare år varit tätt. Närmandet till EU är en viktig drivkraft för reformprocessen i Moldavien och unionens relationer med Moldavien har fördjupats betydligt de senaste åren, inte minst inom ramen för Östliga partnerskapet. EU och Moldavien har undertecknat ett ambitiöst associeringsavtal (förkortat AA), som ersätter det  tidigare partnerskaps- och samarbetsavtalet. Associeringsavtalet innebär också att ett fördjupat frihandelsområde (Deep and Comprehensive Free Trade Area, förkortat DCFTA) skapats mellan EU och Moldavien. Moldaviska medborgare kan från i april 2014 resa viseringsfritt till Schengen-länderna. Detta blev möjligt efter det att Moldavien framgångsrikt implementerat en särskild handlingsplan för viseringsfrihet som upprättats mellan EU och Moldavien.

Sveriges reformsamarbete med Moldavien styrs av en resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014-2020. Strategin beräknas omfatta totalt ca 8 miljarder kronor och stödet till Moldavien beräknas uppgå till ca 120 miljoner kronor/år. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att 1) öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling 2) bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Det svenska stödet kommer fortsatt prioritera insatser inom jämställdhetsområdet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer även Moldavien genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på ca 15,4 miljarder EUR för perioden 2014-2020.

Handeln mellan Sverige och Moldavien är begränsad, men långsamt ökande. Den svenska importen från Moldavien utgörs till stor del av textilprodukter medan en stor del av exporten utgörs av telekommunikationsutrustning.

Moldavien har sedan 2006 en ambassad i Stockholm och i september 2010 uppgraderade Sverige det tidigare sektionskontoret i huvudstaden Chisinau till svensk ambassad.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 32 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida