Uganda

Handelsutbytet är idag blygsamt men affärs- och handelsrelationerna mellan Sverige och Uganda har utvecklingspotential. Flera svenska högskolor samarbetar med universitet i Uganda, vilket har bidragit till att stärka den högre utbildningen och forskning i landet. Flera svenska myndigheter och kommuner har samarbeten med ugandiska motsvarigheter.

Uganda har sedan slutet av 1980-talet varit ett samarbetsland för svenskt bistånd. I juli 2018 antogs en ny resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till Uganda som gäller 2018–2023. Verksamheten inom ramen för strategin ska bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, en stärkt demokrati och ökad jämställdhet, en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, samt en jämlik och god hälsa.

Sverige har en ambassad i Kampala med utsända både från Utrikesdepartementet och Sida. Ugandas ambassad i Köpenhamn täcker Sverige.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Uganda

Prenumerera

Totalt 12 träffar.