Sudan

Sverige har bilaterala relationer med Sudan och representeras av Sveriges ambassad i Khartoum. Ambassadören är även sidoackrediterad till Sydsudan. Sudan har också en ambassad i Stockholm.

Regeringen antog i november 2017 en strategi för utvecklingssamarbetet med Sudan för perioden 2018–2022. Strategin omfattar totalt 1 200 miljoner kronor. Fokusområden är hållbar fred, mänskliga rättigheter demokrati och rättsstatens principer samt miljö, klimat, jordbruk och energi. Sverige har också ett omfattande humanitärt bistånd till Sudan. Vidare bedrivs EU-gemensamt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i Sudan, genom EU:s delegation i Khartoum.

Ett antal svenska företag bedriver verksamhet i Sudan.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Sudan

Prenumerera

Totalt 23 träffar.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 50

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Arriamöte om förhindrande av folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten, Afghanistan, Sudan/Darfur, Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler (IRMCT/MICT), Iran/icke-spridning, Haiti/MINUSJUSTH, resolution om polis, rättsliga frågor och kriminalvård, Centralafrika/UNOCA, resolution om Centralafrikanska republiken (MINUSCA, resolution om gränsöverskridande humanitärt stöd till Syrien, Libanon, Jemen, Sudan/ICC. Golanhöjderna/UNDOF, Kosovo.

 • Nya ambassadörer till Sverige

  Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 4 oktober 2018 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

 • Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan 2018–2022

  Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan ska, inom ramen för denna strategi, bidra till hållbar fred, förbättrade förutsättningar för god samhällsservice samt stärkt motståndskraft. Strategin ska gälla under perioden 2018–2022 och omfatta sammanlagt 1 200 miljoner kronor.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 6

  Föregående vecka i säkerhetsrådet: Syrien/kem, Syrien/hum, öppen debatt om rådets arbetsmetoder, Kosovo/UNMIK, Irak/UNAMI, ISIL/Daesh, Maldiverna, Sudan/sanktionsregim.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 5

  Föregående vecka i säkerhetsrådet: Mandatförlängning för FN:s insats på Cypern (UNFICYP), förlängning av sanktionsregim avseende Centralafrikanska republiken (CAR), ordförandeuttalande om FN:s kontor för Västafrika och Sahel (UNOWAS), möte om Syrien/hum, ordförandeuttalande om FN:s och AU:s gemensamma insats i Darfur (UNAMID), pressuttalande om attack mot FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo (DRK) och möte i sanktionskommittén för Sudan.

 • Ny strategi för utvecklingssamarbete med Sudan

  Sverige stärker stödet för ekonomisk utveckling och hållbar fred i Sudan, liksom för mänskliga rättigheter och demokrati. Det är innehållet i den strategi för utvecklingssamarbete med Sudan som regeringen fattade beslut om idag. I den nya strategin ingår också ett uppdrag till Sida att börja arbeta med miljö och klimat i Sudan.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 46

  Denna vecka i rådet: Syrien/JIM (undersökningsmekanismen avseende användningen av kemvapen); ICJ (internationella domstolen) val av domare; Venezuela Arria-möte; Somalia/Eritrea sanktioner; Kosovo/UNMIK; Abyei/UNISFA mandatförlängning; Centralafrikanska republiken/MINUSCA mandatförlängning; Darfur/UNAMID; Libyen; ministermöte om säkerhetsutmaningar i Medelhavet; arbetsgruppen om barn och väpnad konflikt.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 30

  Denna vecka i rådet: Extrainsatt möte om situationen i Jerusalem, Liberia, Västafrika/UNOWAS, Somalia/Eritrea, Sudan/Darfur, öppen debatt om Mellanöstern, DRK, Burundi, Libyen, Cypern/UNFICYP, Syrien/humanitära spåret och Centralafrikanska republiken.

 • Ny ambassadör i Sudan

  Regeringen har utsett departementsrådet Hans Henric Lundqvist till ambassadör i Khartoum.

 • Barnkonventionen ska göras till lag

  Svenska Dagbladet 20 oktober 2014 Barn har rätt – till liv, lek och lärande. Det handlar om alla barn. Oavsett om du heter Maria och bor i Borlänge eller Mariam och lever i Bamako i Mali.