Statssekreterare hos Peter Eriksson

Publicerad

Per Olsson Fridh är statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Per Olsson Fridh
Per Olsson Fridh Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

CV Per Olsson Fridh

Ansvarsområden

Internationellt utvecklingssamarbete

Politiken för global utveckling

Personligt

Född 1981. Bosatt i Gröndal, Stockholm. Gift och barn.

Utbildning

2005
Fil.kand i sociologi vid Lunds Universitet 

2003
Fil.kand i mänskliga rättigheter vid Malmö Högskola 

Befattningar och uppdrag

2019–
Statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson

2014–2019
Statssekreterare hos kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke 

2014–2018 (tjänstledig för statssekreteraruppdraget)
Riksdagsledamot

2011
Ordförande i Miljöpartiet i Stockholms stad

2010–2014
Politisk rådgivare för Miljöpartiet i Riksdagen

2010–2014
Ledamot i kommunfullmäktige i Stockholms stad

2010
Generalsekreterare för Centrum för internationellt
ungdomsutbyte, CIU

2009
Tillförordnad generalsekreterare för Sveriges
ungdomsorganisationer, LSU

2007–2014
Ledamot i utbildningsnämnden i Stockholms stad

2006–2010
Internationellt programansvarig, CISV 

2005–2009
Koordinator för europapolitik, Sveriges ungdomsorganisationer, LSU

Övrigt

2018
Order of Merit of the Italian Republic, Kommendörsgrad

2018
Solbackakursen, Försvarsmakten & MSB

2016
Att tillämpa mänskliga rättigheter i förvaltningen samt Europeiska rättsstatsprinciper och rättigheter i svensk förvaltning, Uppsala Universitet

2008
Att läsa och förstå bokslut, Företagsekonomiska institutet

2006
EU-kommissionens expertgrupp om unga volontärer och
fri rörlighet

 

Ladda ner som pdf