Peter Eriksson

Peter Eriksson, Bostads- och digitaliserings­minister

Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Utrikesdepartementet

”Världen står inför stora utmaningar. Vi ser en försvagad demokrati globalt sett, samtidigt som klimatförändringarna blir alltmer akuta och fattigdomen tycks bita sig fast i delar av Afrika. Sveriges bistånd ska stärka demokratin och bidra till att utveckla en mer hållbar och fredlig värld."

Aktuellt från Peter Eriksson

  • 425 miljoner kronor i utökat humanitärt stöd

    De humanitära behoven i världen är rekordhöga, 132 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd och 70 miljoner befinner sig på flykt. Nu utökar regeringen sitt humanitära stöd för att möjliggöra en behovsbaserad, snabb och effektiv respons och samtidigt verka för stärkt kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet. Stödet innebär även att det kritiska arbetet i östra Kongo kan fortsätta för att få stopp på det på pågående ebolautbrottet.

  • Utökad klimatsatsning på klimatanpassning 2019

    Regeringen har idag beslutat om ett anpassningspaket om totalt 160 miljoner kronor för att möta de skriande behoven av ökat stöd till de fattigaste ländernas anpassningsarbete. Stödet är ett uttryck för att Sverige tar klimatförändringarna på allvar och genom aktivt normativt arbete och handling visar fortsatt ledarskap i mobiliseringen av det globala åtagandet om att mobilisera USD 100 miljarder per år från 2020 för att uppfylla Parisavtalet, och samtidigt bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.

Innehåll från Peter Eriksson

Prenumerera

Totalt 489 träffar.