Anna Hallberg

Anna Hallberg, utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

Utrikesdepartementet

"När exporten ökar och jobben blir fler kan hela Sverige växa och utvecklas. Därför står vi upp för frihandeln och möjliggör för fler svenska företag att ta sig ut i världen. Genom utrikeshandeln kan vi främja hållbara lösningar och svenska värderingar."

Aktuellt från Anna Hallberg

 • Anna Hallberg och Hans Dahlgren samlade näringsliv och fackföreningar för samtal om handelsrelationen till Storbritannien

  Anna Hallberg och Hans Dahlgren
  Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och EU-minister Hans Dahlgren Foto: Regeringskansliet/Ninni Andersson

  Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och EU-minister Hans Dahlgren samlade företrädare från Sveriges näringsliv och de fackliga organisationerna för att diskutera den framtida handelsrelationen mellan EU och Storbritannien.

 • Anna Hallberg i nordiskt samarbetsministermöte om corona

  Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg har haft videomöte med de nordiska samarbetsministrarna. Huvudpunkten på dagordningen var att få en uppdaterad lägesbild och utbyta erfarenheter under den pågående spridningen av coronaviruset. Därtill diskuterades hur Sverige tillsammans med våra nordiska grannländer kan samarbeta och samordna sina insatser.

  Videomötet ägde rum den 17 april.

 • Anna Hallberg presenterar det svenska initiativet Trade for Health i videomöte med EU:s handelsministrar

  Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Handelsministrarna möttes idag i ett informellt videomöte för att diskutera handelspolitiska konsekvenser av coronaviruset. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg lyfte under mötet det svenska initiativet Trade for Health, som syftar till att ta bort tullar och handelshinder på medicinska produkter. Hon lyfte också EU:s handelsrelation till USA samt de exportrestriktioner flera medlemsstater infört på den inre marknaden. För att bemöta de negativa ekonomiska konsekvenser som pandemin medför fortsätter den svenska regeringen att verka för en fri, hållbar och rättvis internationell handel.

 • Utrikeshandelsminister Hallberg samlar EU-länder i Stockholm för möte om WTO

  Sara Brynedal/Regeringskansliet

  Idag samlade utrikeshandelsministern Anna Hallberg sex EU-länder i Stockholm för en diskussion om hur de gemensamt kan stärka världshandelsorganisationen WTO och det multilaterala handelssystemet.

Innehåll från Anna Hallberg

Prenumerera

Totalt 56 träffar.