Anna Ekström

Anna Ekström, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Aktuellt från Anna Ekström

 • Dags för läslov!

  En flicka läser i en bok.
  Regeringen fortsätter med satsningar på läsning. Jessica Gow/Regeringskansliet

  Goda läs- och skrivvanor är bland det bästa vi vuxna kan ge våra barn. Under vecka 44 är det läslov i hela Sverige, och årets tema är högläsning. För att stärka läsningen genomför regeringen en rad olika satsningar.

  – Att läsa är både nyttigt och roligt. Ju mer barn läser, desto bättre språk- läs- och skrivutveckling och desto större chanser att de svenska elevernas kunskapsresultat ska fortsätta uppåt. Jag hoppas att alla barn och unga passar på att läsa lite extra under läslovet och att föräldrar tar sig tid att läsa för och med sina barn. Delade läsupplevelser är rikare läsupplevelser, säger utbildningsminister Anna Ekström.

 • Sverige genomförde PISA-studien korrekt

  Foto: Jesscia Gow/Regeringskansliet

  För att vi ska kunna säkerställa rätt slutsatser utifrån resultaten i PISA 2018 har OECD granskat Sveriges genomförande av studien ytterligare en gång. Granskningsrapporten har nu levererats från OECD till Utbildningsdepartementet och till Skolverket.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning

Regeringen har beslutat att utvidga möjligheterna för arbetssökande att studera i upp till ett år med bibehållen ekonomisk ersättning när det är motiverat för att kunna få ett jobb.

Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Skolor med allvarliga brister ska kunna stängas

Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor med stora och återkommande brister. I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås skärpningar av bestämmelserna i skollagen som ska sätta stopp för oseriösa skolaktörer.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Anna Ekström tog emot utredning om betygssystemet

Den 17 augusti överlämnade regeringens särskilda utredare Jörgen Tholin på Betygsutredningen sitt betänkande Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper till regeringen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Fokus på kunskap och bildning i nya kurs- och ämnesplaner

För att kunskapsresultaten ska fortsätta att förbättras och alla elever lära sig mer behövs tydliga kurs- och ämnesplaner som fokuserar på kunskap och bildning. Nu har regeringen beslutat om reviderade kursplaner för grundskolan och vissa ämnesplaner för gymnasieskolan och komvux.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 661 träffar.