Anna Ekström

Anna Ekström, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Aktuellt från Anna Ekström

  • Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

    Foto på de två statsråden
    Statsråden Matilda Ernkrans och Anna Ekström. Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet.

    För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och fler elever lära sig mer behövs nya satsningar på skolan, fler utbildade och behöriga lärare och mer tid för lärande. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför bland annat att det statliga stödet till skolväsendet förstärks med 1 miljard kronor nästa år och att satsningar på fler vägar till läraryrket utökas. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Skolor med allvarliga brister ska kunna stängas

    Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor med stora och återkommande brister. Den 11 september presenterade utbildningsminister Anna Ekström förslag på skärpningar av bestämmelserna i skollagen som ska sätta stopp för oseriösa skolaktörer.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 641 träffar.