Anna Ekström

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

Aktuellt från Anna Ekström

  • Utvecklingen går åt rätt håll – läraryrkets attraktivitet har stärkts

    Onsdag den 19 juni släppte OECD rapporten TALIS 2018, en internationell studie om lärares och rektorers arbetsmiljö. Rapporten visar bland annat att Sveriges lärare överlag är nöjda med sitt arbete och att upplevelsen av läraryrkets status har ökat sedan den förra undersökningen genomfördes 2013. Utbildningsminister Anna Ekström kommenterade rapportens resultat vid en pressträff.

  • Regeringens arbete efter #metoo – nolltolerans mot sexuella trakasserier inom all utbildning

    Hösten 2017 präglades av #metoo. Kraften i de personliga berättelserna synliggjorde behovet av att förändra strukturerna. Med anledning av #metoo gav regeringen Skolverket 50 miljoner kronor för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen och skolans arbete mot sexuella trakasserier. Regeringen gav också Universitets- och högskolerådet i uppdrag att synliggöra lärosätens arbete för att förebygga sexuella trakasserier. Regeringen följer nu upp dessa insatser.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 420 träffar.