Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Utvecklingen av EU:s ramprogram för Horisont Europa

    Möte i Europabyggnaden i Bryssel
    EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor handlar under mötets andra dag, 28 september, om utformningen av Horisont Europa, det vill säga EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021–2027. Foto: Europeiska rådet

    Den 28 september kommer konkurrenskraftsrådet att arbeta med Horisont Europa, det vill säga EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2021–2027.

  • Anna Ekström tog emot komvuxutredningen

    Måndagen den 3 september tog Anna Ekström emot slutbetänkandet från utredningen En väl anpassad vuxenutbildning vid en pressträff i Rosenbad.

Ökad kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Statistik och undersökningar visar på utmaningar när det gäller utbildningen i fritidshemmen, vilket medför en risk för att alla elever inte får den utbildning som de har rätt till. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmet.

En förtydligad läroplan ska höja kvaliteten i förskolan

Alla barn i förskolan ska få likvärdig omsorg, utveckling och lärande. Därför har regeringen fattat beslut om flera förändringar i den tjugo år gamla läroplanen för förskolan.

Skolan får nationella målsättningar

För att stärka skolsystemet och därmed öka elevernas kunskaper krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete. Därför har regeringen beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det svenska skolväsendet. De nationella målsättningarna har tagits fram utifrån 2015 års Skolkommissions förslag.

Yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet ska kartläggas

Inom vård, skola och omsorg är kompetensbristen stor inom många yrkeskategorier. Yrkeshögskolan erbjuder en rad utbildningar som förbereder för arbete inom välfärdssektorn. För att få en bild av utbildningsutbudet ger nu regeringen Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att kartlägga yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet och deras relation till utbildningar inom gymnasieskola, folkhögskola och högskola med liknande inriktning.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 3183 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida