Stefan Löfven

Stefan Löfven, Stats­minister

Statsminister

Statsrådsberedningen

”Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi sluter klyftor och förverkligar de löften om frihet vi ställt ut till våra barn. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden.”

Aktuellt från Stefan Löfven

  • EU:s budget och återhämtningsfond diskuterades när Spaniens premiärminister var på besök

    Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besökte statsminister Stefan Löfven på Harpsund i Sörmland den 14 och 15 juli. Under mötet diskuterade de bland annat coronapandemin och dess ekonomiska effekter samt de kommande budgetförhandlingarna i EU.

  • Nytt datum för Malmö internationella forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism

    Malmö internationella forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism kommer att äga rum i Malmö den 13–14 oktober 2021. Med anledning av det nya coronaviruset och covid-19 meddelade statsminister Stefan Löfven att Forumet senarelades.

Innehåll från Stefan Löfven

Prenumerera

Totalt 1122 träffar.