Stefan Löfven

Stefan Löfven, Stats­minister

Statsminister

Statsrådsberedningen

”Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi sluter klyftor och förverkligar de löften om frihet vi ställt ut till våra barn. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden.”

Aktuellt från Stefan Löfven

  • Statsminister Stefan Löfven till OECD-konferens i Paris

    Tisdag den 4 februari besöker statsminister Stefan Löfven organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i Paris för att delta i en konferens om Global Deal, en global satsning för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden.

  • Statsministern tog emot Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel

    Stefan Löfven och Xavier Bettel skakar hand framför flaggor.
    Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel och statsminister Stefan Löfven. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

    Statsminister Stefan Löfven tog den 3 februari emot Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel. Överläggningarna handlade om de frågor som är på Europeiska rådets dagordning. Den viktigaste frågan rörde de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. Bland övriga frågor som lyftes kan nämnas minimilöner, rättsstatens principer och förhandlingarna mellan EU och Storbritannien efter deras utträde ur unionen.

Innehåll från Stefan Löfven

Prenumerera

Totalt 1062 träffar.