Hans Dahlgren

Hans Dahlgren, EU-minister

EU-minister

Statsrådsberedningen

"Sverige ska ha en aktiv roll i den Europeiska unionen. I en tid då vi har många gemensamma utmaningar och när ett land till och med väljer att lämna EU, så vill vi se mer gränsöverskridande samarbete. För fler och bättre jobb, för en ambitiös klimatpolitik och för trygghet och säkerhet för alla som bor här."

Aktuellt från Hans Dahlgren

 • Arbetet för ökad delaktighet i EU-frågor fortsätter

  Hans Dahlgren pratar framför några skolelever.
  EU-minister Hans Dahlgren under ett skolbesök i början av året. Foto: Andreas Enbuske/Regeringskansliet

  Regeringens arbete för att höja kunskapen om och engagemanget i EU-frågor fortsätter. Torsdag den 24 september genomförde EU-minister Hans Dahlgren ett digitalt EU-handslag med Region Sörmland. Under hösten fortsätter också EU-ministerns samtal med ungdomar och studenter runt om i Sverige.

 • Långtidsbudget, brexit och rättsstatens principer på EU-möte

  EU-minister Hans Dahlgren intervjuas framför ministerrådets byggnad Justus Lipsius i Bryssel
  EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige på ministermöte i Bryssel 22 september. På mötet följdes pågående förhandlingar med Europaparlamentet om EU:s långtidsbudget upp. Förhandlingarna om EU:s framtida relationer med Storbritannien och utvecklingen av rättsstatens principer i Polen och Ungern togs också upp. Foto: Sveriges EU-representation

  EU:s långtidsbudget 2021–27, brexit och rättsstatens principer var några av de frågor som EU-minister Hans Dahlgren tog upp med sina kollegor i Bryssel tisdag 22 september. EU-ministrarna förberedde också det kommande mötet i Europeiska rådet.

Innehåll från Hans Dahlgren

Prenumerera

Totalt 91 träffar.