Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Ansvariga statsråd

Stefan Löfven, Stats­minister
Stefan Löfven Stats­minister
Hans Dahlgren, EU-minister
Hans Dahlgren EU-­minister

Aktuellt från Statsrådsberedningen

  • Regeringens strategi för vaccin mot covid-19

    Att säkra tillgång till ett eventuellt vaccin mot covid-19 är högt prioriterat för regeringen. Regeringen har därför tagit fram en vaccinstrategi som består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en ny vaccinsamordnare och ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan.

  • Nya rapporter om Sveriges genomförande av Europa 2020-strategin och EU:s stabilitets- och tillväxtpakt

    Foto: Audiovisual Service/ European Union

    På torsdagen den 23 april 2020 beslutade regeringen om två årliga rapporter till EU-kommissionen. De handlar om hur Sverige genomför och lever upp till målen i Europa 2020-strategin respektive stabilitets- och tillväxtpakten. Här kan du läsa mer och ta del av rapporterna.

Innehåll från Statsrådsberedningen

Prenumerera

Totalt 2387 träffar.