Lena Hallengren

Socialminister Lena Hallengren

Socialminister

Socialdepartementet

"Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera."

Aktuellt från Lena Hallengren

  • Reformer för ökad välfärd inom Lena Hallengrens ansvarsområde - Budgeten 2021

    Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Ytterligare satsningar på rättsväsendet i budgetpropositionen

    Regeringen föreslår att straffrabatten för unga myndiga förändras och att kontroll- och stödmöjligheter av skyddstillsynsdömda utökas. Budgetförslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

    Vid grova brott måste samhället kunna reagera kraftfullt och en kriminell livsstil avbrytas i tid. Dagens system innebär att personer som är 18 år och som begår allvarliga brott får sina straff nedsatta till hälften. Det är inte rimligt. Den 1 juli 2020 trädde nya regler i kraft som syftar till att stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som blivit villkorligt frigivna från ett fängelsestraff. Regeringen har remitterat ett förslag som innehåller motsvarande förändringar när det gäller skyddstillsynsdömda.

Foto: Armin Dröge

Pressträff med Lena Hallengren och Lena Micko

Den 1 september höll socialministern och civilministern en pressträff kring hanteringen av framtida eventuella utbrott av covid-19. Deltog gjorde även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell samt Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

Socialminister Lena Hallengren i intervju med TT.
Socialminister Lena Hallengren i intervju med TT. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Plan inför nya utbrott av covid-19

Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat den senaste tiden men enligt Folkhälsomyndigheten finns det en risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna får därför i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför nya utbrott av covid-19.

Foto: TT

För äldre, sjuka och vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19

Här finns samlad information som berör äldre, sjuka och riskgrupper. Här finns också information för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Miljardsatsningar på vård och psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått överenskommelser inom områdena god och nära vård samt psykisk hälsa. Satsningarna omfattar 5,9 miljarder respektive 1,7 miljarder kronor för 2020.

Aktuellt från Lena Hallengren

Prenumerera

Totalt 585 träffar.