Isabella Lövin

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Miljödepartementet

Aktuellt från Isabella Lövin

Foto: Audiovisual Service/ European Union

Biologisk mångfald och klimatlag i fokus när EU:s miljöministrar möts

När miljö- och klimatminister Isabella Lövin träffar sina EU-kollegor i Luxemburg den 23 oktober för det första miljörådsmötet sedan utbrottet av coronapandemin står två tunga frågor på agendan. Ministrarna förväntas besluta om en partiell allmän inriktning för förslaget till europeisk klimatlag och rådslutsatser om biologisk mångfald.

Foto: Johnér bildbyrå

Utredning om ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över möjligheten att ta bort kravet i miljöbalken på kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar, det s.k. kommunala vetot.

Foto: Johnér bildbyrå

Sverige arbetar tillsammans med nordiska länder för en global överenskommelse om plast

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och övriga nordiska miljöministrar lanserar idag en rapport som lyfter behovet av en global överenskommelse för att minska plastnedskräpning. Plast som sprids i våra sjöar och hav hotar ekosystem, påverkar fiske, sjötransporter, friluftsliv, turism, livsmedelssäkerhet och andra områden.

Foto: Johnér bildbyrå

Isabella Lövin och Tomas Eneroth deltog i webbinarium om de tunga transporternas klimatomställning

Transportbranschen lämnade nyligen över sin färdplan för fossilfrihet för tunga fordon till regeringen. Fossilfritt Sverige och BIL Sweden presenterade vid ett seminarium under onsdagen färdplanen och statsråden redogjorde för regeringens politik på området.

Innehåll från Isabella Lövin

Prenumerera

Totalt 990 träffar.