Isabella Lövin

Porträttbild, Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Miljödepartementet

Aktuellt från Isabella Lövin

  • Storsatsning på miljö och klimat i vårändringsbudgeten

    Regeringen satsar cirka två miljarder kronor på klimat och miljö i vårändringsbudgeten, vilket gör det till området med de största sammantagna satsningarna. Regeringens förslag till vårändringsbudget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

  • Urskog med höga naturvärden får skydd

    Flygbild på skog.
    Skorvkullen i Jokkmokks kommun. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen Norrbotten

    Regeringen godkänner Naturvårdsverkets köp av 5 000 hektar skogsmark med ur- och naturskog i Jokkmokks kommun. Nu kan myndigheten slutföra en stor överenskommelse som totalt ger 11 nya naturreservat.

Foto: Johan Schiff

Ett historiskt klimatpolitiskt ramverk

Riksdagen har röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.

Foto: Johnér Bildbyrå

Ett fossilfritt välfärdsland

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Därför satsar regeringen på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp. Regeringen har också startat initiativet Fossilfritt Sverige som synliggör aktörer som bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

Illustration: FN

Agenda 2030 och globala målen

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Innehåll från Isabella Lövin

Prenumerera

Totalt 780 träffar.