Miljö­departementet

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur, friluftsliv samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Ansvarigt statsråd

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister
Isabella Lövin Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Aktuellt från Miljödepartementet

 • Isabella Lövin deltar på FN-toppmötet Biodiversity Summit

  Foto:Folio bildbyrå

  Mänsklig aktivitet bidrar till att den biologiska mångfalden utarmas globalt och det är vår skyldighet att göra något åt denna ödesfråga. Den 30 september deltar miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin på FN-toppmötet om biologisk mångfald.

 • Isabella Lövin till Berlin för informellt miljöministermöte

  Lövin och Schulzte står framför en fotobakgrund.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin tillsammans med Svenja Schulze, Tysklands minister för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet, under det informella miljöministermötet i Berlin. Foto: BMU/Toni Kretschmer

  Den 30 september och 1 oktober möts EU:s miljö- och klimatministrar i Berlin för ett informellt EU-miljöministermöte för att diskutera kopplingen mellan coronapandemin och biologisk mångfald, EU:s klimatmål till 2030 och EU:s bidrag för att genomföra Parisavtalet.

Foto: Regeringskansliet/FN

Agenda 2030 och globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Copyright: Flickr/UNFCCC

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet.

Porträttbild.
Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Transportsektorn ställer om för klimatet

Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag. Det är den sektor som har störst förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri.

Foto: Johnér

Regeringens arbete med omställning till cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Regeringen arbetar med att främja denna omställning på flera sätt.

Innehåll från Miljödepartementet

Prenumerera

Totalt 2989 träffar.