Amanda Lind

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Kulturdepartementet

”Vår demokrati ska främjas, journalister och konstnärers frihet skyddas och oavsett om du bor i storstad eller på landsbygden ska du ha tillgång till att utöva och uppleva kultur."

Aktuellt från Amanda Lind

  • Regeringen tar nästa steg mot en konsultationsordning för det samiska folket

    Regeringens arbete med en konsultationsordning som ska stärka samernas rätt att påverka beslut som särskilt rör dem går framåt. Nu har Kulturdepartementet skickat ut ett förslag till lagrådsremiss på remissrunda.

    - För regeringen är det viktigt att så snart som möjligt få en konsultationsordning på plats. Det är självklart att samerna ska ha rätt till inflytande i frågor som särskilt rör dem, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

  • Nya villkor för public service

    Nyhetsbevakningen i svagt bevakade områden ska stärkas och precis som tidigare ska public service ha ett brett uppdrag. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind berättar om regeringens förslag om nya villkor för Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio 2020–2025.

Innehåll från Amanda Lind

Prenumerera

Totalt 70 träffar.