Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Aktuellt från Kulturdepartementet

Särskild utredare Lars Ilshammar överlämnar Arkivutredningens betänkande till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.
Särskild utredare Lars Ilshammar överlämnar Arkivutredningens betänkande till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har idag tagit emot Arkivutredningens betänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”.

I betänkandet beskriver utredningen viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling samt utredningens bedömningar och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska förtydligas, ändras och utvecklas.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Statens stöd till kulturskolan återinförs

För att så många barn och unga som möjligt ska kunna ta del av den kommunala kulturskolans verksamhet, föreslår regeringen att det statliga stödet till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet återinförs och uppgår till den nivå det hade tidigare, 100 miljoner kronor årligen.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen har beslutat om public services nya sändningstillstånd

Regeringen har beslutat om sändningstillstånd, medelsvillkor och krav på tillgänglighet till tv-sändningar för public service för åren 2020–2025. Besluten innebär att SR, SVT och UR ges långsiktiga förutsättningar att fortsätta utveckla en oberoende verksamhet i allmänhetens tjänst i ett föränderligt medielandskap.

— Public service spelar en viktig demokratisk roll i vårt samhälle. Inte minst i vår tid behövs starka och oberoende medier i hela landet. Förändringarna i SVT:s, SR:s och UR:s uppdrag ger goda förutsättningar för ett modernt public service som är tillgängligt och relevant för publiken under flera år framåt, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Foto: Agnieszka Olek/Folio

Budgetsatsning på journalistik i hela landet

För att förbättra förutsättningarna för nyhetsförmedling och lokal journalistik i hela landet föreslår regeringen att mediestödet förstärks med totalt 140 miljoner kronor 2020, inklusive tidigare aviserade ökningar. Dessutom föreslås en ökning med 30 miljoner kronor för innevarande år.

Innehåll från Kulturdepartementet

Prenumerera

Totalt 2129 träffar.