Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och migrationsminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Ökat skydd mot barnäktenskap och annan hedersrelaterad brottslighet

    Den 1 juli 2020 införs ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i upp till fyra år. Genom det nya brottet blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Om ett motiv för brottet har varit att bevara eller återupprätta heder ska det ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet. Det införs också ett utreseförbud som ska skydda barn som riskerar att föras utomlands i syfte att utsättas för barnäktenskap eller att könsstympas. Det ska vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.

    Regeringen har i en proposition till riksdagen lämnat förslag som ska öka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet. Riksdagen har behandlat propositionen och förslagen träder i kraft den 1 juli 2020. Morgan Johansson och Juno Blom presenterade förslagen vid en pressträff i samband med lagrådsremissen.

Innehåll från Morgan Johansson

Prenumerera

Totalt 1082 träffar.