Mikael Damberg

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Ändring av förbudsförordningen

    Förbudsförordningen har varit, och är fortfarande, ett viktigt verktyg i kampen mot covid-19. Gränsen på 50 deltagare kommer ligga fast som huvudregel men regeringen aviserar i dag ett undantag från 50-begränsningen. Det planeras också för en ytterligare förändring av förordningen.

    Teckentolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

  • Långsiktiga satsningar på det civila försvaret

    Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 långsiktiga satsningar för att stärka och ytterligare intensifiera återuppbyggnaden av det civila försvaret. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

    Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har över tid försämrats, och förmågan inom totalförsvaret behöver stärkas. Det civila försvaret ska även bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fredstid.

Innehåll från Mikael Damberg

Prenumerera

Totalt 1141 träffar.