Mikael Damberg

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

    Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning för att se över delar av lagstiftningen om hemliga tvångsmedel, där syftet är att utöka möjligheterna att använda hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning.

  • Ett starkare civilt försvar – för ett säkrare och tryggare Sverige

    I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att civilt försvar tillförs 1 miljard kronor redan 2021. Tillsammans med de medel som tillfördes 2018 innebär regeringens förslag att civilt försvar sammanlagt förstärks med 4,2 miljarder kronor 2025. I dag presenterade inrikesminister Mikael Damberg och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund den närmare inriktningen på hur Sveriges civila försvar ska återuppbyggas.

Innehåll från Mikael Damberg

Prenumerera

Totalt 1156 träffar.