Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Kontantkortsutredning överlämnad till Mikael Damberg

    Inrikesminister Mikael Damberg har tagit emot en promemoria med förslag om att mobiloperatörer ska vara skyldiga att registrera vissa uppgifter om de kunder som innehar kontantkort. Syftet är att uppgifterna ska finnas tillgängliga för brottsbekämpande ändamål.

    – När mobiltelefoner förekommer i samband med brottslig verksamhet är det i princip alltid oregistrerade och anonyma kontantkort som används. Det gör att polisen riskerar att gå miste om viktig och ibland avgörande information för att kunna utreda allvarlig brottslighet. Detta måste vi göra något åt, säger inrikesminister Mikael Damberg.

  • Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19

    Regeringen har i dag beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5554 träffar.