Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Johansson och Damberg tillgängliga för kommentarer efter uppföljande förhandlingar om åtgärder mot grova våldet

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg finns tillgängliga för kommentarer efter dagens uppföljande förhandlingar om konkreta åtgärder för att bryta det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer.

  • Satsningar på ett stärkt rättsväsende och ökad trygghet

    För att öka tryggheten och bygga ett starkare samhälle som håller ihop föreslås satsningar på rättsväsendet i budgeten för nästa år. Från och med 2022 beräknas satsningen uppgå till drygt 1,4 miljarder kronor årligen. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Myndigheterna tillförs totalt ca 700 miljoner kronor under 2020.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5078 träffar.