Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Regeringen utser Martin Holmgren till ny generaldirektör för Kriminalvården

    – Martin Holmgren har genom sina tidigare uppdrag goda kunskaper om det svenska rättsväsendet och den svenska förvaltningsmodellen. Jag är glad över att han har tackat ja till att leda Kriminalvården, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

    Kriminalvården är en central del av rättskedjan. Myndigheten har en viktig uppgift i att verkställa utdömda påföljder men också att tillsammans med andra aktörer i samhället bidra till att återfallen i brott ska minska. Samtidigt står myndigheten inför stora utmaningar till följd av en snabbt ökande beläggning i anstalt och häkte. Ett intensivt arbete för att öka antalet platser både på kort och lång sikt pågår.

  • Nu stärks skyddet ytterligare mot hedersrelaterad brottslighet

    I en lagrådsremiss föreslår regeringen att ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår även en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv samt ett nytt verktyg, ett utreseförbud, för att ytterligare stärka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5353 träffar.