Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Förlängt inreseförbud till Sverige till och med den 31 augusti och lättnader i restriktionerna

    Foto: Folio

    För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 augusti 2020. Samtidigt har regeringen beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer. Beslutet har fattats efter rekommendation av ministerrådet.

  • Mikael Damberg tog upp några viktigare lagar och förordningar som träder i kraft

    Under sommaren kommer regeringen varje vecka bjuda in till en pressbrief där ett eller flera statsråd informerar om en aktuell fråga. Värd denna vecka var inrikesminister Mikael Damberg. Han tog upp några viktigare lagar och förordningar som träder i kraft nu kring halvårsskiftet.

    I pressmeddelandet Sommarbrief med Mikael Damberg finns en teckenspråkstolkad version av pressträffen.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5640 träffar.