Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår regler om säkra ursprungsländer

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att Migrationsverket ges möjlighet att besluta om avvisning med omedelbar verkställighet om sökanden kommer från ett så kallat säkert ursprungsland. Ett säkert ursprungsland är ett land där det allmänt och genomgående inte förekommer förföljelse.

Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Tillfälligt inreseförbud till Sverige förlängs till och med den 22 december

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 22 december 2020. Förbudet är försett med olika undantag, bland annat undantas personer som är bosatta i vissa angivna länder.

Bättre möjligheter för polisen att söka efter vapen och andra farliga föremål

Utredaren Gunnel Lindberg, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, har överlämnat sin promemoria om bättre möjligheter till husrannsakan till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet. I samband med överlämnandet hölls en pressträff.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5865 träffar.