Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Inrikesministern presenterade åtgärder för ökad cybersäkerhet

    I dag presenterade inrikesminister Mikael Damberg åtgärder för att stärka samhällets informations- och cybersäkerhet. Bland annat ska ett nationellt cybersäkerhetscenter inrättas med syfte att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5135 träffar.