Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

Utredning föreslår förenklad kamerabevakning

Utredare Johan Sjöö har i dag lämnat över delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Förslagen innebär att det ska bli enklare att använda kamerabevakning i brottsbekämpningen. Bland annat ska dagens tillståndsplikt för kamerabevakning tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Samarbete mot torkan och värmens konsekvenser

Den långvariga värmen och torkan påverkar många delar av samhället. Det har varit flera skogsbränder, jordbruket har drabbats hårt av torkan och grundvattennivåerna har sjunkit. De höga temperaturerna kan dessutom medföra hälsoproblem, särskilt hos äldre och sjuka. Regeringen följer händelseutvecklingen noga och fattar nödvändiga beslut löpande.

Strängare regler om utländska månggiften

– Månggiften ska inte erkännas i Sverige och vi behöver se över den kvarvarande lucka i lagstiftningen som möjliggör detta. Månggifte motverkar jämställdhet och kan enligt FN ha allvarliga känslomässiga och ekonomiska konsekvenser, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon. En särskild utredare ska undersöka hur en stark och ändamålsenlig reglering mot utländska månggiften kan säkerställas.

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en samtyckeslagstiftning som säger det självklara. Sex ska vara frivilligt. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat ett offers särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för till exempel våldtäkt.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 4792 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida