Tomas Eneroth

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth

Infrastrukturminister

Infrastrukturdepartementet

"Vi bygger Sverige. För att klara klimatet och för att jobben ska bli fler investerar vi i infrastruktur. Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid och satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Det är nu det händer!"

Aktuellt från Tomas Eneroth

  • Tomas Eneroth höll presskonferens om elektrifiering av transportsektorn

    Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Det innebär bland annat ett uppdrag om att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar och inrättandet av en elektrifieringskommission.

  • Beredskapsplan för godstransporter i EU på videomöte

    Tomas Eneroth vid en pressträff 12 juni.
    Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar i ett informellt videokonferensmöte med EU:s transportministrar 28 september. Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Torsdag 8 oktober återupptas det informella videomötet med EU:s transportministrar som avbröts på grund av tekniska problem den 28 september. Mot bakgrund av coronautbrottet ska transportministrarna diskutera en beredskapsplan för den europeiska godstransportsektorn.

Tomas Eneroth tog emot uppdrag om åtgärder mot svarta körskolor och fusk vid förarprov

Regeringen gav i september 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder mot svarta körskolor och fusk vid förarprov. Syftet med uppdraget var att stävja fusk och att motverka att människor blir lurade på den utbildning som behövs för att bli säkra förare. Nu har Transportstyrelsen överlämnat rapporten till regeringen.

Fotot visar ett järnvägsspår med en sjö och skog i bakgrunden
Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Miljardsatsning för klimatomställning i transportsektorn

Investeringar för att påskynda klimatomställningen i transportsektorn, riktat miljardstöd till kollektivtrafiken och satsning för att fler ska cykla. Det är några av de områden som prioriteras i budgetpropositionen för 2021.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Bättre vägunderhåll med fokus på landsbygden

För att öka möjligheterna att leva och verka i hela landet föreslår regeringen en utökad satsning på vägunderhåll. Förslaget innebär att 500 miljoner kronor avsätts årligen under perioden 2021-2023, där åtgärder i landsbygd prioriteras.

Foto visar en cykelväg och man ser bakre delen av en cykel
Regeringen ser ett behov av att fortsätta att utveckla cykelvägnätet för att göra cykeln till ett ännu mer attraktivt transportmedel. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regeringen föreslår miljonsatsning för att fler ska cykla

Fler ska kunna ta cykeln till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Regeringen satsar därför sammanlagt 325 miljoner kronor 2021 och lika mycket 2022 i satsningar som innefattar både en förstärkning av statens cykelinfrastruktur och kommuners möjlighet till cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen.

Innehåll från Tomas Eneroth

Prenumerera

Totalt 431 träffar.