Tomas Eneroth

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth

Infrastrukturminister

Infrastrukturdepartementet

"Vi bygger Sverige. För att klara klimatet och för att jobben ska bli fler investerar vi i infrastruktur. Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid och satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Det är nu det händer!"

Aktuellt från Tomas Eneroth

 • Tomas Eneroth kallade de regionala kollektivtrafikmyndigheterna till telefonmöte

  Foto på statsrådet Tomas Eneroth
  Mötet ägde rum den 1 april. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  - Kollektivtrafiken är viktig för samhället och vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. Jag vill försäkra mig om att alla vet vad som nu gäller, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

 • Regellättnader för sjöfarten

  Foto på ett fartygsdäck med upprullade fiskenät.
  Samtliga intygs giltighetstid förlängs därför sex månader från det datum då de annars skulle behövt förnyas. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Coronavirusets spridning innebär en stor påfrestning för sjöfartsbranschen. För att underlätta för sjöfarten förlängs därför giltighetstiden för sjömäns intyg och fartygs certifikat i 6 månader.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth vid presskonferensen.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth vid presskonferensen. Foto: Louise Andersson/Regeringskansliet

Pressträff med infrastrukturminister Tomas Eneroth

Tisdag den 17 mars höll infrastrukturminister Tomas Eneroth en pressträff. Regeringen föreslår att flygföretagen under 2020 ges möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Dessutom kommer det att föreslås att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten.

Tomas Eneroth sitter framför en digital skärm.
Mötet genomfördes med uppkopplade deltagare. Foto: Regeringskansliet

Tomas Eneroth kallade företrädare för de som organiserar och bedriver godstrafik på väg och järnväg till möte om coronaviruset

– Godstrafik upplever nu påfrestningar som en följd av spridningen av coronaviruset. Godstrafiken är central för försörjningstryggheten för både dagligvaruhandel och industri. Därför kallar jag in branschens företrädare för att få samlad information, säger Tomas Eneroth.

Foto på mötesrum med videoskärm.
Mötet genomfördes via video. Foto: Louise Andersson/Regeringskansliet

Möte om kollektivtrafik på väg och järnväg

För att få en lägesbild av hur coronaviruset påverkar kollektivtrafikens förutsättningar kallade infrastrukturminister Tomas Eneroth in företrädare för de som organiserar och bedriver kollektivtrafik på väg och järnväg samt taxi till ett möte.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och utrikeshandelsminister Anna Hallberg sitter framför en skärm för videomöte.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth och utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Foto: Louise Andersson/Regeringskansliet

Tomas Eneroth bjöd in sjöfartsbranschen till möte om coronaviruset

För att få en lägesbild av hur coronaviruset påverkar sjöfartens förutsättningar bjöd infrastrukturminister Tomas Eneroth in representanter från sjöfartsbranschen till ett möte den 17 mars.

Foto på mötesdeltagarna kring ett bord.
Syftet med mötet är att få en lägesrapport över hur coronaviruset påverkar luftfartens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla god tillgänglighet i hela landet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Träff med flygbranschen för lägesrapport om coronaviruset

Med anledning av den pågående spridningen av coronaviruset bjöd infrastrukturminister Tomas Eneroth in representanter för flygbranschen till ett möte.

Porträttbild.
Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Transportsektorn ställer om för klimatet

Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag. Det är den sektor som har störst förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri.

Foto: Foto: Pampus flygfoto, Norrköping

Godstransportstrategin

"Regeringen vill att alla trafikslag inom godstranportssystemet ska används mer effektivt tillsammans. I strategin pekar vi ut riktningen och vidtar konkreta åtgärder för att modernisera godstransportsystemet i Sverige. Konkurrenskraft, klimat och kunskap står i fokus", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth om den nationella godstransportstrategin.

Regeringskansliet

Stockholmsdeklarationen presenterades vid global trafiksäkerhetskonferens

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade idag Stockholmsdeklarationen. Sverige står värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Stockholm den 19–20 februari.

Innehåll från Tomas Eneroth

Prenumerera

Totalt 337 träffar.