Anders Ygeman

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

Aktuellt från Anders Ygeman

  • Anders Ygeman tog emot förslag om ny modell för bredbandsstöd

    Fredagen den 17 januari överlämnade PTS generaldirektör Dan Sjöblom förslag på ny modell för bredbandsstöd till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

  • Regeringens digitaliseringsstrategi

    Illustration av flera olika digitaliseringslösningar, bland annat en mobil, en robot som tar hand om åldring och ai-glasögon.
    Digitaliseringsstrategin innehåller fem delmål som förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. De fem delmålen är: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

    Det övergripande målet för regeringens digitaliseringspolitik är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar.

Innehåll från Anders Ygeman

Prenumerera

Totalt 121 träffar.