Infrastruktur­departementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Ansvariga statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet

  • Stockholmsdeklarationen presenterades vid global trafiksäkerhetskonferens

    Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade idag Stockholmsdeklarationen. Sverige står värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Stockholm den 19–20 februari.

  • Anders Ygeman tog emot förslag om ny modell för bredbandsstöd

    Fredagen den 17 januari överlämnade PTS generaldirektör Dan Sjöblom förslag på ny modell för bredbandsstöd till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Regeringskansliet.

I februari genomförs global konferens om trafiksäkerhet

Den 19–20 februari 2020 står Sverige värd för 3rd Ministerial Global Conference on Road Safety med tema Achieving Global Goals 2030. Syftet med konferensen är att följa upp och sammanfatta det globala trafiksäkerhetsarbetet som gjorts inom FN, WHO och dess medlemsländer, samt ge en inriktning för det fortsatta arbetet.

"När Sverige står som värd för världens största trafiksäkerhetskonferens ska vi se till att fler länder ute i världen följer med på den här resan, förstår poängen bakom nollvisionsarbetet, och inspireras av Sverige", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Porträttbild.
Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Transportsektorn ställer om för klimatet

Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag. Det är den sektor som har störst förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri. För att det ska ske krävs det att hela transportsektorn går samman och, att såväl offentlig som privat sektor gör sin del. Regeringen vidtar kraftfulla åtgärder inom många områden. Att vi lyckas är avgörande för att säkra en hållbar framtid och bibehålla Sveriges konkurrenskraft i världen i dag.

Foto: Folio

Nationell infrastrukturplan 2018-2029

En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. I maj 2018 fattade sittande regering beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperiod, 2018–2029. Infrastruktursatsningarna i den trafikslagsövergripande planen ska bidra till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet. Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Illustration av flera olika digitaliseringslösningar, bland annat en mobil, en robot som tar hand om åldring och ai-glasögon.
Digitaliseringsstrategin innehåller fem delmål som förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. De fem delmålen är: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Regeringens digitaliseringsstrategi

Det övergripande målet för regeringens digitaliseringspolitik är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar.

Innehåll från Infrastrukturdepartementet

Prenumerera

Totalt 347 träffar.