Infrastruktur­departementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Ansvariga statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet

 • Storsatsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet

  Fotot visar ett arbete med ett järnvägsspår.
  Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020. Foto: Kasper Dudzik/Trafikverket

  Idag presenterar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna nya åtgärder för att stärka svensk infrastruktur. Förslaget innebär att över 1 miljard kronor satsas på underhåll av järnväg och väg. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning.

 • Regeringen presenterar stöd till kollektivtrafiken

  Regeringen presenterar nu ett tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kr till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19.

  Teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Foto på en bil som är kopplad till en laddningsstation.
Goda möjligheter att ladda elfordon i närhet till hem och arbetsplatser är viktigt för att fler ska välja elfordon. Foto: Pierre Henhammar/Regeringskansliet

Nya krav på laddinfrastruktur

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av höjda kravnivåer på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnationer.

Ett foto på nätverkskablar
- Vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att hålla kontakten med våra nära och kära med hjälp av digitala verktyg, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Äldres isolering ska brytas med digitala verktyg

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att genomföra insatser för att underlätta för äldre att använda sig av olika digitala kommunikationsverktyg och tjänster. Detta riktar sig särskilt till äldreboenden och äldre som befinner sig isolerade.

Foto på kablar som ska läggas i marken på en gata. I bakgrunden syns en traktor.
Genom budgetpropositionen 2020 beslutades att 650 miljoner kronor ska användas till ett nytt stöd för utbyggnad av snabbt bredband i hela landet mellan år 2020 till 2022. Foto. Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Nytt stödsystem för utbyggnad av bredband

Regeringen har fattat tre beslut som möjliggör att ett nytt statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur kan delas ut med start den 1 juni 2020.

Foto på tangentbord med gröna växter.
Regeringen gav Trafikanalys i uppdrag att lämna förslag på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av resor med buss, tåg, flyg eller färja. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Enklare att göra smarta klimatval när resa ska väljas

Regeringen har en hög ambition när det gäller att ställa om transportsektorn och har genomfört en rad åtgärder för att skynda på omställningen. Men det ska också vara lätt för människor att agera klimatsmart, exempelvis i valet av resa.

Foto på avgångstavla
Trafikverket har även haft i uppdrag att titta på andra möjligheter som kan underlätta etableringen av nattåg till utlandet. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Två regeringsuppdrag som ska göra det enklare att ta tåget ut i Europa slutredovisas

Det ska vara lätt att resa klimatsmart med tåg ut i Europa. Därför gav regeringen i juli förra året Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg till flera europeiska städer och Trafikanalys skulle se över om det kan bli enklare att boka utlandsresor med tåg. Nu redovisas uppdragen.

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Utredning om nationellt biljettsystem för kollektivtrafik lämnas till regeringen

Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver idag anpassa sig efter många olika system för att hitta information eller köpa en resa. Ett nationellt biljettsystem skulle göra det enklare och därför tillsatte regeringen i augusti 2019 en utredning om att införa ett biljettsystem för all kollektivtrafik i landet. Idag överlämnar utredaren slutbetänkandet till regeringen.

Foto på solstrålar från solen
För att främja användningen av förnybar teknik för elproduktion infördes 2009 ett investeringsstöd för solceller. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

200 miljoner kronor till solcellstöd

Regeringen vill att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Därför tillför nu regeringen ytterligare 200 miljoner i budgeten till förmån för de som installerar solceller.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen möjliggör undantag från regler om kör- och vilotider

Regeringen möjliggör undantag från reglerna om kör- och vilotider, med anledning av den extraordinära situation som spridningen av coronaviruset innebär.

Bild: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Uppdrag för hög säkerhet i 5G-nätet

Regeringen har idag beslutat att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att kartlägga de främsta hoten mot och riskerna för de svenska elektroniska kommunikationsnäten, särskilt de kommande 5G-näten. PTS ska också föreslå åtgärder för att minska identifierade hot och risker.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen beslutar att Sjöfartsverket ska stödja sjukvården med helikoptertransporter

Regeringen har idag beslutat att Sjöfartsverket ska kunna utföra helikoptertransporter för att stödja sjukvården vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande.

Foto från pressträffen med de tre deltagarna Tomas Eneroth, Emil Källström och Lena Erixon.
Vid pressträffen deltog infrastrukturminister Tomas Eneroth, Emil Källström ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet och Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg

Regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Foto på statsrådet Tomas Eneroth
Mötet ägde rum den 1 april. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Tomas Eneroth kallade de regionala kollektivtrafikmyndigheterna till telefonmöte

- Kollektivtrafiken är viktig för samhället och vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. Jag vill försäkra mig om att alla vet vad som nu gäller, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

Innehåll från Infrastrukturdepartementet

Prenumerera

Totalt 444 träffar.