Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

 • Försvarsministern deltog på Munich Security Conference 2020

  • Peter Hultqvist i mötesrum.

   Peter Hultqvists budskap till ukrainska parlamentariker som närvarade på Münchenkonferensen: "We can never accept Russias illegal annexation of Crimea and military aggression in Eastern Ukraine."

   Foto: Per Thöresson/Regeringskansliet

  • Tyske statssekreteraren Niels Annen och försvarsminister Peter Hultqvist.

   Peter Hultqvist träffade den tyske statssekreteraren Niels Annen för diskussioner om svensk-tyskt samarbete på säkerhets- och försvarsområdet.

   Foto: Annelie Gregor Sachs/Regeringskansliet

  • Tod Wolters och Peter Hultqvist i mötesrum.

   Peter Hultqvist mötte Natos högste militära befälhavare i Europa (SACEUR) Tod Wolters och diskuterade bland annat den kommande försvarsmaktsövningen Aurora 20.

   Foto: Per Thöresson/Regeringskansliet

  • Generalsekreteraren i OSSE Thomas Greminger och Peter Hultqvist.

   Generalsekreteraren i OSSE Thomas Greminger och försvarsminister Peter Hultqvist talade om prioriteringarna under det svenska ordförandeskapet i OSSE.

   Foto: Annelie Gregor Sachs/Regeringskansliet

  • Försvarsministerkollegerna Linda Reynolds och Peter Hultqvist.

   Den australiska försvarsministern Linda Reynolds och försvarsminister Peter Hultqvist diskuterade bland annat materielsamarbete mellan länderna och FN-insatser.

   Foto: Annelie Gregor Sachs/Regeringskansliet

  • Den kanadensiske försvarsministern Harjiit Sing Sajjan och Peter Hultqvist.

   Den kanadensiske försvarsministern Harjiit Sing Sajjan och Peter Hultqvist träffades för att diskutera frågor om Arktis, FN-insatser och bilateralt samarbete.

   Foto: Annelie Gregor Sachs/Regeringskansliet

  • Den nederländska försvarsministern Ank Bijeveld-Schouten och Peter Hultqvist.

   Den nederländska försvarsministern Ank Bijeveld-Schouten och Peter Hultqvist diskuterade regional säkerhet.

   Foto: Annelie Gregor Sachs/Regeringskansliet

  Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 14 - 16 februari på den internationella säkerhetskonferensen Munich Security Conference. Temat för årets konferens rörde västvärldens säkerhetspolitiska roll i världen.

 • Lagrådsremiss om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

  Regeringen beslutade den 6 februari om en lagrådsremiss om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Lagförslagen syftar bland annat till att möjliggöra snabbare beslut om att ge respektive ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet.

Foto: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Förstärkning av det militära försvaret i budgeten

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att det militära försvaret tillförs fem miljarder kronor år 2022 och ytterligare fem miljarder kronor årligen under den resterande försvarsinriktningsperioden.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Ett modent försvar
Ett modernt försvar Regeringskansliet

Utveckling av ett modernt totalförsvar

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda samhället för krig och består av både militärt försvar och civilt försvar. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Bild: Regeringskansliet

Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Under 2019 är Sverige ordförandeland i Nordefco.

Innehåll från Försvarsdepartementet

Prenumerera

Totalt 1183 träffar.