Artikel från Finansdepartementet

Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

Publicerad · Uppdaterad

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet har flera åtgärder vidtagits. Åtgärderna ska ge ökad trygghet för de som drabbas under krisen genom att begränsa smittspridningen, motverka konsekvenserna för företag och jobb samt ge möjlighet till ekonomisk trygghet och omställning för de som nu blir arbetslösa. Dessutom ska de skapa förutsättningar för återhämtning efter krisen.

Begränsa smittspridningen

Trycka tillbaka konsekvenserna för svenska jobb och företag

Sänkta kostnader för företagen

Likviditetsförstärkande åtgärder

Statliga krediter, lån och investeringar

Stöd till vissa branscher

Trygghet och omställning för den som blir arbetslös

Fortsatt kamp mot samhällsproblemen