Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. I år lämnades regeringens vårproposition den 10 april.

  • Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

    Den 10 april överlämnade regeringen vårens ekonomiska propositioner till riksdagen. I den ekonomiska vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget samt inriktningen för politiken kommande år. I propositionen Vårändringsbudget redovisas regeringens förslag till ändringar i årets budget.

Pressträff

Finansminister Magdalena Andersson presenterade vårbudgeten på en webbsänd pressträff.

Aktuellt om vårbudgeten

  1. 1 Fler ska komma i arbete
  2. 2 Välfärden ska stärkas
  3. 3 Hela landet ska växa
  4. 4 Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland
  5. 5 Övriga skatteförslag som presenteras i vårändringsbudgeten

Innehåll om statens budget

Prenumerera

Totalt 845 träffar.