Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. Den 21 september 2020 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen.

Förslag i budgetpropositionen för 2021

  1. 1 Investeringar för hållbar tillväxt och klimatomställning
  2. 2 Rusta välfärden för framtidens jobb
  3. 3 Fler ska komma i arbete
  4. 4 Ekonomisk trygghet och omställning till nästa jobb
  5. 5 Hela landet ska växa
  6. 6 Sverige ska vara ett tryggt land för alla
  7. 7 Stärkt beredskap i en ny tid
  8. 8 Övrigt

Innehåll om statens budget

Prenumerera

Totalt 1294 träffar.