Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. Den 15 april 2020 lämnar regeringen vårpropositionen för 2020 till riksdagen.

  • Magdalena Andersson presenterade prognos för det ekonomiska läget

    Finansminister Magdalena Andersson presenterade i dag Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och läget i kommunsektorn. Efter ett par år av hög tillväxt började den svenska konjunkturen under förra året mattas av. Handelskonflikter har dämpat världshandeln vilket påverkar svensk varuexport och osäkerheten i världsekonomin minskar investeringsviljan, både i Sverige och i andra länder.

Förslag i budgetpropositionenen för 2020

  1. 1 Jobb
  2. 2 Klimat och miljö
  3. 3 Välfärd
  4. 4 Hela landet
  5. 5 Trygghet och demokrati
  6. 6 Samlade skatteförslag

Innehåll om statens budget

Prenumerera

Totalt 963 träffar.