Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. Den 18 september 2019 lämnande regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.

Förslag i budgetpropositionenen för 2020

  1. 1 Jobb
  2. 2 Klimat och miljö
  3. 3 Välfärd
  4. 4 Hela landet
  5. 5 Trygghet och demokrati
  6. 6 Samlade skatteförslag

Innehåll om statens budget

Prenumerera

Totalt 954 träffar.