Per Bolund

Per Bolund, Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

Finansdepartementet

”Jag är en oroad optimist. Vår generations viktigaste uppdrag är att skapa ett samhälle som håller även för de som ska leva långt efter oss. Därför arbetar jag för finansiell stabilitet och ett stabilt bostadsbyggande. Ekonomin ska gynna den som fattar klimatsmarta val.”

Aktuellt från Per Bolund

  • Regeringen vill införa klimatdeklaration för byggnader

    Finansdepartementet remitterar nu ett förslag som innebär krav på klimatdeklaration för nya byggnader. Kravet ska bidra till en snabbare omställning mot ett mer hållbart samhälle med lägre utsläpp i byggsektorn och föreslås gälla från den 1 januari 2022.

Innehåll från Per Bolund

Prenumerera

Totalt 607 träffar.