Lena Micko

Lena Micko, Civil­minister

Civilminister

Finansdepartementet

”Som civilminister är en av mina viktigaste uppgifter att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de behöver för att klara sina uppgifter, inte minst att kunna erbjuda medborgarna en god och tillgänglig välfärd. För ett Sverige som håller ihop är det också viktigt med en statlig närvaro över hela landet”

Aktuellt från Lena Micko

  • Pressträff med Lena Hallengren och Lena Micko

    Den 1 september höll socialministern och civilministern en pressträff kring hanteringen av framtida eventuella utbrott av covid-19. Deltog gjorde även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell samt Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

    I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

  • RKA publicerar nyckeltal för produktivitet och effektivitet

    Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har på uppdrag av Finansdepartementet tagit fram nyckeltal som gör det möjligt för kommuner att på en övergripande nivå jämföra och analysera produktivitet och effektivitet inom olika områden. Syftet är att ge kommuner ytterligare verktyg för jämförelser och möjlighet att hitta kommuner att lära och inspireras av.

Innehåll från Lena Micko

Prenumerera

Totalt 57 träffar.