Lena Micko

Lena Micko, Civil­minister

Civilminister

Finansdepartementet

”Som civilminister är en av mina viktigaste uppgifter att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de behöver för att klara sina uppgifter, inte minst att kunna erbjuda medborgarna en god och tillgänglig välfärd. För ett Sverige som håller ihop är det också viktigt med en statlig närvaro över hela landet”

Aktuellt från Lena Micko

  • Lena Micko deltar på EU-möte om konsumentskydd, digitalisering och hållbarhet

    Idag deltar Lena Micko, civilminister med ansvar för konsumentfrågor, i ett informellt möte om en ny konsumentagenda inom EU. På mötet kommer ministrarna att diskutera en ny konsumentagenda inom EU med fokus på hållbar konsumtion och konsumentskydd på de alltmer digitala konsumentmarknaderna.

  • Lena Micko har tagit emot Tillitsdelegationens slutbetänkande

    Civilminister Lena Micko har i dag tagit emot Tillitsdelegationens betänkande om en gemensam obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda. Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en kartläggning av och analysera statliga myndigheters introduktionsutbildningar samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas.

  • Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

    Här sammanfattas informationen om de åtgärder som hittills vidtagits med anledning av det nya coronaviruset.

Innehåll från Lena Micko

Prenumerera

Totalt 48 träffar.