Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Lena Micko Civil­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • För företagare med anledning av covid-19

    Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

  • Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

    Här sammanfattas informationen om de åtgärder som hittills vidtagits med anledning av det nya coronaviruset.

Sjunde extra ändringsbudgeten till riksdagen

Regeringens sjunde extra ändringsbudget för 2020 har överlämnats till riksdagen. Den innehåller bland annat förslag om ökade medel för att kompensera för kommunernas och regionernas merkostnader med anledning av virusutbrottet, och förslag inom utbildningsområdet – bland annat ett omsorgslyft för att vidareutbilda och tillsvidareanställa personal inom äldreomsorgen.

Förslaget på omställningsstöd skickas på remiss

Finansdepartementet remitterar i dag förslaget om att införa ett omställningsstöd för företag som tappat en stor del av sin omsättning under den pågående krisen. I förslaget presenteras mer detaljerat hur stödet är tänkt att utformas och vilka företag som kan ta del av det. Det framgår även vilka begränsningar som införs när det gäller utdelning och skatteparadis samt att ett särskilt omställningsstödsbrott införs.

Pressträff om det makroekonomiska läget och uppföljning av regeringens vidtagna åtgärder

Den 14 maj presenterarade finansminister Magdalena Andersson en uppdatering av det makroekonomiska läget och hur de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra effekterna för jobb och företag används, däribland en uppdaterad prognos för korttidspermittering.

Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

Till följd av coronavirusets utbrott presenterar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna idag nya åtgärder. Ett äldreomsorgslyft genomförs som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjliggör fler fasta anställningar.

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 5905 träffar.