Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Lena Micko Civil­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

    Här sammanfattas informationen om de åtgärder som hittills vidtagits med anledning av det nya coronaviruset.

  • Mycket allvarligt läge i världsekonomin och svensk ekonomi

    Magdalena Andersson presenterade i dag Finansdepartementets nya prognos.

    Virusutbrottet har fått allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen såväl i Sverige som i omvärlden. Det handlar om en kombinerad efterfråge- och utbudschock med spridningseffekter mellan länder. Osäkerheten i prognosen är mycket stor. Bedömningen baseras bland annat på analyser av hur olika branscher påverkas av de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen och hur ekonomin har reagerat vid tidigare kriser. Världsekonomin liksom den svenska ekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur med en kraftigt negativ BNP-tillväxt 2020.

Pressträff den 2 april

Pressträff om regeringens krispaket för landets kommuner och regioner.

Pressträff den 25 mars

Pressträff om regeringens krispaket för svenska småföretag

Pressträff den 16 mars

Pressträff om regeringens krispaket för svenska företag och jobb

Pressträff den 11 mars

Pressträff om regeringens extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 5775 träffar.