Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Lena Micko Civil­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Bättre skydd och vägledning för konsumenter

    Regeringen har idag gett Konsumentverket olika uppdrag som ska stärka upp på konsumentområdet. Det handlar dels om att förbättra vägledningen till konsumenter, dels om att analysera situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning.

  • Kommunutredningen presenterade sitt slutbetänkande

    Regeringen har idag tagit emot Kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

    - Frågan om hur kommunerna ska klara sina uppdrag idag och framöver är mycket viktig, framförallt för att vi ska kunna garantera en god och tillgänglig välfärd till alla våra medborgare. Därför känns det bra att idag ta emot kommunutredningens slutbetänkande, säger civilminister Lena Micko.

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 5651 träffar.