Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Lena Micko Civil­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Stora tillskott till välfärd och trygghet redan i år

    Idag presenterade regeringen och samarbetspartierna nya satsningar på välfärd och trygghet. Det handlar om fem miljarder för en stärkt välfärd och 750 miljoner för ökad trygghet under innevarande år.

  • Magdalena Andersson presenterade prognos för det ekonomiska läget

    Finansminister Magdalena Andersson presenterade i dag Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och läget i kommunsektorn. Efter ett par år av hög tillväxt började den svenska konjunkturen under förra året mattas av. Handelskonflikter har dämpat världshandeln vilket påverkar svensk varuexport och osäkerheten i världsekonomin minskar investeringsviljan, både i Sverige och i andra länder.

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 5573 träffar.