Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister
Ardalan Shekarabi Civil­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

 • Klimatneutral ekonomi på Ekofinrådets bord

  Magdalena Andersson
  Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor och i Eurogruppen 13-14 juni. Foto: Sveriges EU-representation

  Liksom ministerråd inom flertalet områden kommer också finans- och ekonomiministrarna när de träffas 14 juni inom ramen för Ekofinrådet att diskutera EU:s långsiktiga vision för klimatneutral ekonomi. På dagordningen finns också den europeiska planeringsterminen, bankunionen och flera andra frågor.

 • Stora behov i kommuner och regioner

  Den 12 juni presenterade Magdalena Andersson Finansdepartementets nya analys av behoven i välfärden för att i framtiden kunna erbjuda en likvärdig service som idag. Analysen sträcker sig till och med 2026.

 • Aktuella skatteförslag 2019

  Under våren och sommaren ska regeringen genomföra ett antal ändringar på skatteområdet till följd av riksdagens beslut i december om att anta Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Därutöver genomförs ett antal skatteändringar som ingår i den överenskommelse som regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna enades om i januari. Här samlas information om aktuella skatteförslag som regeringen arbetar med.

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 5171 träffar.