Ylva Johansson

Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etablerings­minister

Arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Med ett nytt samarbete i mitten av svensk politik är regeringen redo för nya utmaningar. Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och arbetsrätten förändras. Regeringen fortsätter föra en politik för fler jobb. Alla som jobbar ska också ha ett tryggt jobb med en säker arbetsmiljö. Dödsolyckorna på våra arbetsplatser måste få ett slut. Mer behöver göras för att vända utvecklingen."

Aktuellt från Ylva Johansson

  • Regeringens arbete mot osund konkurrens ger resultat

    Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättade för journalister på regeringens sommarfika om resultaten av ett regeringsuppdrag om myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet.
    Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättade för journalister på regeringens sommarfika om resultaten av ett regeringsuppdrag om myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

    Mellan 2018 och 2020 har Arbetsmiljöverket ett regeringsuppdrag om myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Detta arbete ger resultat. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson summerade resultaten hittills av regeringsuppdraget för journalister på regeringens sommarfika idag.

  • Ylva Johansson om arbetet mot dödsolyckor

    Dödsolyckor i det svenska arbetslivet har ökat. Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra en analys av de omständigheter som föregick de dödsolyckor i arbetslivet som skedde under år 2018 och första halvåret år 2019.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen inför reformeringen

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska som ett första steg inför reformeringen analysera förutsättningarna för denna och genomföra vissa förberedelser.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Utredning tillsätts för att utreda arbetsrätten

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare för att utreda en modernisering av arbetsrätten. Direktiven för utredningen är att fokusera på fyra deluppdrag och den färdiga utredningen ska överlämnas till regeringen i maj nästa år.

Sex statsråd står samlade och tittar in i kameran.
Sex statsråd som tar gemensamt initiativ för att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet. Infrastruktur­minister Tomas Eneroth, bostadsminister Per Bolund, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, landsbygdsminister Jennie Nilsson och näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sex ministrar tar gemensamt initiativ för att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet

Att förhindra dödsolyckor är en viktig prioritering för regeringen. Därför tar nu sex ministrar ett gemensamt initiativ för att tydligt markera att dödsfall i arbetet är helt oacceptabelt.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Proposition om fredsplikt på arbetsmarknaden

Regeringen har beslutat om en proposition om utökad fredsplikt på arbetsmarknaden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019. Genom regeringens förslag genomförs överenskommelsen från 2018 mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad.

Innehåll från Ylva Johansson

Prenumerera

Totalt 731 träffar.