Eva Nordmark

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

"Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är grunden för vår gemensamma välfärd. När arbetslivet förändras gör vi en nystart i arbetsmarknadspolitiken. Regeringen fortsätter föra en politik för fler jobb och nya satsningar på kompetensutveckling. Vi bygger ett tryggare arbetsliv med goda utvecklingsmöjligheter. Så möter vi framtiden tillsammans."

Aktuellt från Eva Nordmark

  • Eva Nordmark håller pressträff om ändringar av utstationeringsreglerna och regionala skyddsombuds tillträdesrätt

    Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för att Sverige ska implementera EU:s ändringsdirektiv till utstationeringsdirektivet. I lagrådsremissen föreslår regeringen en rad lagändringar som ska ge mer lika villkor mellan utstationerad- och inhemsk arbetskraft. Regeringen föreslår också skärpta regler om anmälningsskyldighet vid utstationering och att tillträdesrätten för regionala skyddsombud ska utvidgas.

  • Ytterligare steg för att stoppa arbetslivskriminalitet

    Ett regeringsuppdrag till åtta myndigheter har gett goda resultat i arbetet med att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Regeringen vill nu använda erfarenheterna från uppdraget för att myndigheterna ska kunna arbeta effektivt för att stoppa arbetslivskriminalitet.

Reformering av Arbetsförmedlingen

Ett arbete för att reformera Arbetsförmedlingen har påbörjats. För regeringen är det viktigt att en arbetssökande som behöver stöd för att hitta ett jobb ska kunna få det oavsett var i landet man bor. Reformeringsarbetet måste också ske ordnat.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020.

Regeringens insatser inom arbetslivsområdet efter #metoo

För två år sedan, under hösten 2017, började metoo-uppropen höras. Många berättelser från metoo handlade om diskriminering och sexuella trakasserier i arbetet.

Åtgärder för fler i arbete

I budgetpropositionen för 2020 presenterar regeringen ett paket för att fler ska komma i arbete. Totalt föreslås nästan 1,3 miljarder kronor för att fler ska rustas för arbete, bättre integration, en fortsättning av utbyggnaden av kunskapslyftet och en aktiv näringspolitik. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll från Eva Nordmark

Prenumerera

Totalt 63 träffar.