Eva Nordmark

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

"Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är grunden för vår gemensamma välfärd. När arbetslivet förändras gör vi en nystart i arbetsmarknadspolitiken. Regeringen fortsätter föra en politik för fler jobb och nya satsningar på kompetensutveckling. Vi bygger ett tryggare arbetsliv med goda utvecklingsmöjligheter. Så möter vi framtiden tillsammans."

Aktuellt från Eva Nordmark

Bild: Regeringskansliet

Tillfälligt slopad karensdag för fler grupper

Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning. Detta ska även gälla för förslaget om att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen.

Foto: Regeringskansliet

Möte om arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården med anledning av coronaviruset

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har idag träffat representanter för arbetsmarknadens parter inom hälso- och sjukvårdsområdet samt Arbetsmiljöverket för ett möte med anledning av det nya coronaviruset.

Bild: Regeringskansliet

Undantag tillåts för användning av skyddsmask 90

Idag har Arbetsmiljöverket beslutat om en ny tillfällig föreskrift som möjliggör att skyddsmask 90 ska kunna användas av vårdpersonalen, polis och räddningstjänst. Undantaget gäller till och med den 31 december 2020.

Foto: Regeringskansliet

Eva Nordmark höll möte angående effekter av coronaviruset

Idag träffade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark omställningsorganisationerna för att diskutera coronavirusets eventuella effekter på arbetsmarknaden. Även Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar deltog på mötet.

Reformering av Arbetsförmedlingen

Ett arbete för att reformera Arbetsförmedlingen har påbörjats. För regeringen är det viktigt att en arbetssökande som behöver stöd för att hitta ett jobb ska kunna få det oavsett var i landet man bor. Reformeringsarbetet måste också ske ordnat.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020.

Regeringens insatser inom arbetslivsområdet efter #metoo

För två år sedan, under hösten 2017, började metoo-uppropen höras. Många berättelser från metoo handlade om diskriminering och sexuella trakasserier i arbetet.

Åtgärder för fler i arbete

I budgetpropositionen för 2020 presenterar regeringen ett paket för att fler ska komma i arbete. Totalt föreslås nästan 1,3 miljarder kronor för att fler ska rustas för arbete, bättre integration, en fortsättning av utbyggnaden av kunskapslyftet och en aktiv näringspolitik. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll från Eva Nordmark

Prenumerera

Totalt 79 träffar.