Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Arbetsmarknadsdepartementet

"Vi kan aldrig acceptera att människor inte har makten över sina egna liv. Regeringen jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, att stärka barns rättigheter, att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla människors lika värde."

Aktuellt från Åsa Lindhagen

 • Åsa Lindhagen träffade Barnrättsdelegationen

  • Åsa Lindhagen i samspråk med Barnrättsdelegationens två nya medlemsorganisationer Maskrosbarn och Barnrättsbyrån.

   Åsa Lindhagen i samspråk med Barnrättsdelegationens två nya medlemsorganisationer Maskrosbarn och Barnrättsbyrån.

   Foto: Regeringskansliet, Ninni Andersson

  • Diskussioner om nästa steg i arbetet med barnkonventionen.

   Diskussioner om nästa steg i arbetet med barnkonventionen.

   Foto: Regeringskansliet, Ninni Andersson

  • Representanter från Rädda Barnens Ungdomsförbund, LSU och Barnombudsmannen.

   Representanter från Rädda Barnens Ungdomsförbund, LSU och Barnombudsmannen.

   Foto: Regeringskansliet, Ninni Andersson

  • Åsa Lindhagen, Barnombudsmannen och generalsekreterare för Unicef Sverige.

   Åsa Lindhagen, Barnombudsmannen och Unicef Sveriges generalsekreterare.

   Foto: Regeringskansliet, Ninni Andersson

  Den 4 februari träffade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen Barnrättsdelegationen. På dagordningen stod det fortsatta arbetet med barnrättsfrågorna efter att barnkonventionen blev svensk lag vid årsskiftet.

 • Barnkonventionen blir svensk lag

  Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år.

Dr. Franziska Giffey (till vänster), Federal Minister for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, Germany i samtal med statsrådet och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen
Dr. Franziska Giffey (till vänster), Federal Minister for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, Tyskland, i samtal med statsrådet och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, under STHLM Initiative den 3 – 4 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Åsa Lindhagen värd för EU-ministermöte om jämställdhet i Stockholm

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen har tagit initiativ till ett EU-möte om jämställdhet i Stockholm – ”The STHLM Initiative” som hölls den 3 – 4 december. Till mötet bjöd hon in Europeiska rådets nuvarande ordförandeland, Finland, och de EU-medlemsstater som är ordförande de kommande åren.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt lidande för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen genomför en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

"Långsiktighet är a och o för att lyckas"

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, Åsa Lindhagen, leder en statsrådsgrupp tillsammans med en rad andra statsråd för att minska och motverka segregationen. Hör henne berätta om regeringens arbete.

60 myndighetschefer samlades tillsammans med statsråden Åsa Lindhagen, Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi den första oktober för att följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, som är ett verktyg för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål.
60 myndighetschefer samlades tillsammans med statsråden Åsa Lindhagen, Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi den första oktober för att följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, som är ett verktyg för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Jämställdhetsintegrering i myndigheter har gett resultat

Regeringen arbetar sedan 2013 med ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, som ett verktyg för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål. Tisdagen den 1 oktober samlades 60 myndighetschefer tillsammans med statsråden Åsa Lindhagen, Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi, för att följa upp arbetet, redovisa resultat och dra lärdomar. Samtidigt berättade regeringen att JiM-programmet ska fortsätta.

Innehåll från Åsa Lindhagen

Prenumerera

Totalt 156 träffar.