Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Arbetsmarknadsdepartementet

"Vi kan aldrig acceptera att människor inte har makten över sina egna liv. Regeringen jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, att stärka barns rättigheter, att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla människors lika värde."

Aktuellt från Åsa Lindhagen

  • Fokus på hbtq-personers rättigheter och möjligheter

    Juni är Pridemånad i hela världen och lördagen den 27 juni genomfördes det internationella arrangemanget Global Pride vilket innebär ett extra fokus på hbtq-personers rättigheter och möjligheter. Utrikesminister Ann Linde och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen bidrog båda till Global Prides program med inspelade videohälsningar. Inför arrangemanget släpptes en OECD-rapport om hur hbtq-personer inkluderas i lagstiftning i de olika medlemsländerna. Torsdagen den 25 juni fattade regeringen beslut om två nya hbtq-stategiska myndigheter, Polisen och Barnombudsmannen. Regeringen fattade även beslut om att ge SCB i uppdrag att sprida stödmaterial som ska hjälpa offentliga aktörer att bättre inkludera binära och ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar.

  • Socialstyrelsen fördelar 100 miljoner kronor till ideella organisationer för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

    Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19. Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Jämställdhetsministern och utbildningsministern höll pressträff för barn om det nya coronaviruset

Onsdag 13 maj höll jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, som är ansvarig för barnrättspolitik i regeringen, ytterligare en pressträff för barn för att besvara barns frågor om det nya coronaviruset. På pressträffen deltog även utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndigheten.

ämställdhetsminister Åsa Lindhagen och civilminister Lena Micko sitter vid ett bord i ett konferensrum och tittar mot en skärm.
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och civilminister Lena Micko under mötet med aktörer inom staten, kommunsektorn och civilsamhället som arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Foto: Samuel Svan/Regeringskansliet

Möte om arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn med anledning av coronaviruset

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och civilminister Lena Micko höll den 15 april ett möte med aktörer inom staten, kommunsektorn och civilsamhället som arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Mötet hölls för att kraftsamla i arbetet som nu sker med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen sitter vid ett konferensbord och pratar.
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen under det digitala mötet med representanter från civilsamhället. Foto: Regeringskansliet

Åsa Lindhagen i digitalt möte med civilsamhället med fokus på områden med socioekonomiska utmaningar

Den 27 mars mötte Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, representanter från civilsamhället. Syftet var att få en bild av vilka konsekvenser det nya coronaviruset har för personer boende i områden med socioekonomiska utmaningar.

Lindhagen och kommissionen står framme vid podiet under en pressträff
Regeringen har beslutat att tillsätta en kommission för jämställda livsinkomster. Foto: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter en kommission för jämställda livsinkomster

Regeringen har beslutat att tillsätta en kommission för jämställda livsinkomster. Kommissionen har fått i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige.

Innehåll från Åsa Lindhagen

Prenumerera

Totalt 234 träffar.